Hufvudstadsbladet

”Jag märkte av effekten på synen”

Trädgårdsm­ästaren Annette, 63, kände till trädet Ginkgo biloba (även kallat tempelträd) från sin utbildning och ville därför testa Tempozil som innehåller extrakt från trädet. Hon blev positivt överraskad.

-

Trädet, känt som ett ”levande fossil”, var ett av de ämnen som Annette skrev om i sin trädgårdsm­ästarexame­n. Hon hade alltså redan stiftat bekantskap med Ginkgo biloba i facklitter­aturen. Att Tempozil blev en del av hennes vardag berodde dock på en slump.

– Jag hade hjälpt min granne under en tid. Av henne fick jag en tidning där det fanns en annons om Tempozil. Efter min examen visste jag redan att Ginkgo biloba uppskattas för sina goda egenskaper, särskilt i Kina. Jag blev nyfiken på de många fördelarna med Ginkgo biloba, exempelvis att extrakt från det här ytterst tåliga trädets blad främjar synen.

Blev positivt överraskad av effekten

Annette har upplevt synsvårigh­eter under de senaste 20 åren. Dock inte under de senaste fyra månaderna.

– De ringde från Wellvita och frågade hur det går med den nya produkten. Produktexp­erten frågade om jag beställt produkten mot trötthet eller för att stödja minnet eller synen. Först då insåg jag att jag faktiskt märkt förändring­ar i min syn under den senaste tiden, berättar Annette med ett leende. Annette är mycket nöjd med effekten av Ginkgo biloba och hoppas att många andra ska få höra talas om Tempozil.

– Om produkten hjälper mig att se bättre, varför skulle den inte vara till nytta också för andra? Det skulle göra mig glad om –fler skulle få uppleva de positiva effekterna av detta intressant­a träd, konstatera­r Annette.

 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland