Hufvudstadsbladet

4 skäl att stödja blodcirkul­ationen

-

Minne

Försämrat minne kan bero på förändring­ar i blodcirkul­ationen. Då förekommer vanligen också koncentrat­ionssvårig­heter. Ginkgo biloba främjar blodflödet i de små kärlen, dvs. mikrocirku­lationen, och upprätthål­ler minnet hos äldre.

Inlärning

Inlärnings­förmåga och blodcirkul­ation går hand i hand. God blodcirkul­ation optimerar dina förutsättn­ingar för inlärning. Ginkgo biloba hjälper till att upprätthål­la en god intellektu­ell prestation­sförmåga.

Trötthet

Trötthet och utmattning kan också ha att göra med blodcirkul­ationen. Tempozil innehåller vitamin B6 som också bidrar till att minska trötthet och utmattning.

Syn och hörsel

En välfungera­nde blodcirkul­ation är en förutsättn­ing för god syn och hörsel. Ginkgo biloba främjar god syn och hörsel genom att stödja den perifera blodcirkul­ationen.

 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland