Hufvudstadsbladet

Laura Saarikoski ny chefredakt­ör för Helsingin Sanomat

-

Laura Saarikoski har utnämnts till chefredakt­ör för Helsingin Sanomat, meddelar tidningen. Saarikoski är redaktions­chef på Helsingin Sanomat och har bland annat arbetat länge som USA-korrespond­ent. Saarikoski är till utbildning­en magister i samhällsve­tenskaper.

Vid posten som ansvarig chefredakt­ör fortsätter Kaius Niemi och som chefredakt­ör för nyheter Antero Mukka. HBL

 ?? EMMI KORHONEN FOTO: LEHTIKUVA / ?? ■
Laura Saarikoski.
EMMI KORHONEN FOTO: LEHTIKUVA / ■ Laura Saarikoski.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland