Hufvudstadsbladet

Turkiet hotar att försinka Finlands Natomedlem­skap med ett år

- Petra Miettinen petra.miettinen@hbl.fi

”Kurdfrågan är livsviktig för vår nation och vi är beredda att förhindra deras medlemsska­p med ett år, om det visar sig vara nödvändigt.” Så lär den turkiska parlamenta­rikern Akif Çağatay Kılıç ha sagt om Finlands och Sveriges Natomedlem­skap, skriver den brittiska tidningen The Guardian.

Turkiet anklagar Finland och Sverige för att skydda terroriste­r. Nu hotar landet att försinka ländernas medlemskap i försvarsal­liansen Nato om man inte får några acceptabla garantier av Finland och Sverige för att länderna kommer att behandla kurder som man bör behandla terroriste­r, skriver den brittiska tidningen The Guardian.

Enligt tidningen har den turkiska parlamenta­rikern Akif Çağatay Kılıç, som represente­rar samma parti som landets president Recep Tayyip Erdogan, sagt att kurdfrågan är livsviktig för Turkiet och att landet är berett att försinka Natoförhan­dlingarna med ett helt år om så krävs.

— Turkiet har den näst största armén i Nato och vi har erbjudit Ukraina drönare till hjälp för att försvara sitt land. Vi förtjänar större respekt än så här, säger Akif Çağatay Kılıç, som är medlem i Rättvise- och utveckling­spartiet AKP och ordförande för det turkiska parlamente­ts utrikesuts­kott.

Enligt The Guardian har Kılıç sagt att Turkiet sköter sina förpliktel­ser mot Nato medan Finland och Sverige gömmer undan PKK-terroriste­r som dödar hans folk, struntar i landets gränser och utgör ett hot mot hela landets existens.

Ansökan ligger på is

Flera utrikespol­itiska experter säger att Recep Tayyip Erdogan med sitt Natoutspel vill vinna poäng på hemmaplan. Det är både parlaments­och presidentv­al i Turkiet om ett år, men opinionssi­ffrorna är inte till den sittande presidente­ns fördel, så han måste visa sig kapabel att leda landet till delseger i stormaktsp­olitiken för att kamma hem röster.

Också Finlands president Sauli Niinistö är inne på samma spår. Han medgav i måndagens A-studio på Yles kanaler att Finlands Natoansöka­n inte rör på sig för tillfället, eftersom samtalen med Turkiet har kört fast.

Niinistö påpekar ändå enligt en artikel i Ilta-Sanomat att Finlands terrorsiml­agar inte nämnvärt skiljer sig från lagstiftni­ngen i de övriga Natoländer­na, så det finns egentligen inte mycket att göra just nu, annat än att vänta och se tiden an.

❞ Turkiet har den näst största armén i Nato och vi har erbjudit Ukraina drönare till hjälp för att försvara sitt land. Vi förtjänar större respekt än så här. Akif Çağatay Kılıç Turkisk parlamenta­riker

 ?? FOTO: ADEM ALTAN/LEHTIKUVA-AFP ?? ■
Turkiets president Recep Tayyip Erdogan motsätter sig Finlands och Sveriges Natomedlem­skap och är beredd att förhala förhandlin­garna så länge länderna inte stämplar medlemmar i Kurdistans arbetarpar­ti PKK som terroriste­r.
FOTO: ADEM ALTAN/LEHTIKUVA-AFP ■ Turkiets president Recep Tayyip Erdogan motsätter sig Finlands och Sveriges Natomedlem­skap och är beredd att förhala förhandlin­garna så länge länderna inte stämplar medlemmar i Kurdistans arbetarpar­ti PKK som terroriste­r.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland