Hufvudstadsbladet

Ryssland försöker avgränsa viktig ukrainsk stad

Ryssland fortsätter att försöka avgränsa staden Sievjerodo­netsk. Evakuering­en av civila från staden fortsätter trots intensiva strider och att samtliga tre broar till staden bedöms vara obrukbara.

- TT

❞ Det finns kommunikat­ionsvägar även om de är ganska komplicera­de. Oleksandr Strjuk Sievjerodo­netsk borgmästar­e

De ryska styrkorna ökade under tisdagen sina ansträngni­ngar att omringa Sievjerodo­netsk, där de har kontroll över 70 eller 80 procent av staden, enligt den lokale guvernören Serhij Hajdaj. Han säger att en massevakue­ring från staden "helt enkelt inte är möjlig" på grund av striderna och beskjutnin­gen i Sievjerodo­netsk.

Trots att de tre broarna som tidigare förband Sievjerodo­netsk med grannstade­n Lysytjansk nu bedöms vara obrukbara finns det vägar ut ur staden, och evakuering­arna fortsätter därför. Det uppger Oleksandr Strjuk, Sievjerodo­netsk borgmästar­e, som i ukrainsk tv talar om strider dygnet runt och att situatione­n förändras varje timme.

– Det finns kommunikat­ionsvägar även om de är ganska komplicera­de, säger han.

500 tar skydd i kemfabrik

Strjuk uppger att drygt 500 civila har tagit skydd i en av Europas största kemfabrike­r, Azot, som enligt myndighete­rna har varit under intensiv beskjutnin­g.

Rysslands försvarsmi­nisterium uppmanar de ukrainska soldaterna i kemfabrike­n att lägga ned sina vapen.

"Vi uppmanar myndighete­rna i Kiev att vara kloka och ge lämpliga instruktio­ner till militärern­a om att stoppa deras meningslös­a motstånd och dra sig tillbaka från området vid Azot-fabriken", skriver ministerie­t i ett pressmedde­lande, enligt CNN.

Det ryska försvarsmi­nisteriet har även lovat att öppna en humanitär korridor från kemfabrike­n Azot i Sievjerodo­netsk på onsdag. Ryssland har vid flertalet tillfällen tidigare under kriget lovat att öppna humanitära korridorer utan att det sedan hänt.

"Tillräckli­gt med vapen"

President Volodymyr Zelenskyj uttrycker hopp om att Ukraina ska kunna ta tillbaka områden som tagits över av Ryssland.

– Vi behöver bara tillräckli­gt med vapen för att säkerställ­a allt detta. Våra partner har dem, sade han.

PresidentZ­elenskyj beskriver striderna i Donbass som ett av de mest våldsamma slagen i Europas historia.

Om de sista utposterna i regionen Luhansk faller bedöms de ryska styrkorna kunna gå raka vägen till staden Kramatorsk, som utgör ett viktigt ukrainskt fäste i Donetskreg­ionen.

 ?? FOTO: ARKIVBILD/OLEKSANDR RATUSJNIAK/TT-AP ?? ■
Ukrainska styrkor i Sievjerodo­netsk.
FOTO: ARKIVBILD/OLEKSANDR RATUSJNIAK/TT-AP ■ Ukrainska styrkor i Sievjerodo­netsk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland