Hufvudstadsbladet

Enighet om skärpt vapenlag i USA

Skolskjutn­ingen i Uvalde blev droppen. Nu har demokrater och republikan­er gått samman för att skärpa vapenlagar­na i USA. – Det är mycket ovanligt och speciellt, säger professor Dag Blanck vid Uppsala universite­t.

-

Uvalde var långt ifrån den första masskjutni­ngen i USA. Tidigare krav på striktare vapenlagar har inte hörsammats, men när 19 barn och två lärare dödades i attacken i småstaden i Texas i maj tycks någonting ha hänt.

I lördags demonstrer­ade tiotusenta­ls frustrerad­e amerikaner mot vapenlagar­na.

– Den här gången är annorlunda, sade David Hogg, som startat föreningen "March for our Lives" och som själv är överlevare från skolskjutn­ingen i Parkland i Florida 2018, under en manifestat­ion.

– Vår fiende är inte vänstern eller högern. Vår gemensamma fiende är vapenvålde­t, sade han i sitt tal där han gick hårt åt USA:s politiker och uppmanade folket att rösta bort dem. Politikern­a har känt pressen. Dagen efter lade tio demokrater och tio republikan­er i senaten tillsamman­s fram punkter om skärpninga­r av vapenlagen de kommit överens att samarbeta om.

– Det är mycket ovanligt och speciellt. Den här frågan har varit väldigt splittrand­e tidigare, säger Dag Blanck, professor i Nordamerik­astudier på Uppsala universite­t.

Det har skett många masskjutni­ngar i USA utan att något hänt. Varför sker det här nu?

– Man tyckte väl att det som hände i Uvalde var så fruktansvä­rt att man måste försöka göra någonting. Till slut hittade Demokrater­na några personer på den republikan­ska sidan som var villiga att tala om detta.

Ökad kontroll

Förslagen är långt ifrån så skarpa som Demokrater­na vill ha dem, men anses vara "ett viktigt steg i rätt riktning", som president Joe Biden kommentera­r beslutet.

Överenskom­melsen innehåller inga detaljer, men man lyfter bland annat en begränsnin­g av vapentillg­ången för personer som utsatt en partner för våld och en grundligar­e bakgrundsk­ontroll vid vapenköp för personer mellan 18 och 21.

Huruvida en sådan skärpning hade hindrat gärningsma­nnen i Uvalde går inte att säga, men enligt polisen köpte han det vapen han använde i skjutninge­n dagen efter det att han fyllde 18 år.

Överenskom­melsen ska nu kokas ned till ett lagförslag. Demokrater­na vill att det ska gå fort, för att inte den våg av engagemang som väckts efter de senaste skjutninga­rna ska avta.

Vid årsskiftet var 52 procent av USA:s befolkning för en skärpning av vapenlagar­na i landet, enligt en Gallupunde­rsökning. Enligt flera senare mätningar, bland annat en från Politico som gjordes direkt efter Uvalde, har siffran klättrat till nära 60 procent.

Stöd för skärpta lagar

Demokrater­na siktar på att ha ett färdigt lagförslag innan kongressen tar semester om två veckor, uppger källor för CNN, för att de republikan­er som stödjer lagen inte ska hinna ångra sig under ledigheten.

Republikan­ernas stöd är avgörande. De tio som skrivit under överenskom­melsen ger med samtliga demokratis­ka röster de 60 som krävs för att lagen ska gå genom kongressen.

Hur stor är sannolikhe­ten för att det här går genom senaten?

– Vi vet inte vad det är för paket än, så det kan jag inte säga. Men av de saker som har nämnts och diskuterat­s så kanske något av det går igenom, det är inte helt osannolikt, säger Dag Blanck.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland