Hufvudstadsbladet

Överenskom­melsen

-

● Punkter som tas upp i förslaget till överenskom­melse om striktare vapenlagar:

● "Röd flagg". Satsning för att få bort vapnen ur händerna på människor som anses utgöra ett hot mot sig själva och andra.

● Psykisk ohälsa. Finansieri­ng för att förebygga psykisk ohälsa och självmord.

● "Kryphålet". Den som är tillsamman­s med någon, men inte gift, och har en historia av våld i nära relation ska kunna stoppas från att bära vapen. Lagen gäller nu endast vid giftermål eller om paret har barn ihop. Lagförslag­et syftar till att komma åt "kryphålet".

● Vapenlagar för unga. Skärpt bakgrundsk­ontroll för personer i åldern 18-21 som vill köpa vapen liknande typen AR-15 – det halvautoma­tiska gevär som blivit ökänt för att användas vid skolskjutn­ingar.

● Vapenförsä­ljning. Skärpta regler för registreri­ng av återförsäl­jare av vapen.

● Säkerhet i skolan. Pengar för att öka säkerheten i skolor med barn upp till 18 år.

● Källa: CNN med flera

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland