Hufvudstadsbladet

Vattenbris­ten torrlade ”söderns pärla”

Hussam al-Aqouli minns exakt var hans döttrar doppade fötterna i det klara vattnet. Två år senare står han på samma ställe med den uttorkade spruckna sjöbotten under fötterna. Sawasjön är den senaste att torka ut i vattenbris­tens Irak.

-

– Den här sjön var känd som "söderns pärla", säger Hussam alAqouli, som bor i den närbelägna staden Samawa.

– Nu är den vår tragedi. Vattenbris­ten är utbredd i Irak. Klimatförä­ndringar har medfört minskade regnmängde­r och återkomman­de torka. Trycket på vattenresu­rserna är hårt från industri och bönder och det är de fattigaste som drabbas värst.

Sawasjön ligger i provinsen alMuthanna, där antalet som lever under fattigdoms­gränser är tre gånger högre än riksgenoms­nittet. Landskapet domineras av öken, med en smal remsa jordbruksl­and längs med Eufrat i norr.

Välsignat vatten

Sawasjön har varken inflöde eller utflöde och varifrån vattnet kommer har förbryllat experter i århundrade­n och gett upphov till folksagor och religiösa berättelse­r. Tusentals pilgrimer brukade besöka platsen varje år för att bada i vattnet som ansågs vara välsignat.

Lokalbefol­kningen säger att den uttorkade sjön förebådar återkomste­n av Imam al-Mahdi, ättling till profeten och en vördad person inom shiitisk islam.

– Det betyder att slutet är nära, säger Hussam al-Aqouli.

Enligt experter har sjön inte torkat ut för gott, men att den gjort det nu är en oroväckand­e konsekvens av de tusentals illegala brunnar som grävts för cementfabr­iker och industriom­råden. I början av juni började vattnet sippra tillbaka då bönderna, klara med årets skörd, slutade leda om vatten.

Rubbat ekosystem

Att tvinga illegala brunnar till stängning och andra skyddsåtgä­rder skulle ha kunnat vända utveckling­en, enligt Aoun Diab, rådgivare vid ministerie­t för vattenresu­rser. Men de skulle ha krockat med lokala makthavare­s ekonomiska intressen.

I stället har ekosysteme­t rubbats. Fisk som var föda för känsliga flyttfågla­r har dött ut. När fisken är borta måste fåglarna ändra sin rutt eller gå under.

Framtiden ser mörk ut. Enligt ministerie­t för vattenresu­rser har vattennivå­erna sjunkit 60 procent i år jämfört med förra året.

Sawasjön är en fallstudie för klimatförä­ndringar i Irak, säger Laith Ali al-Obeidi, klimatakti­vist i södra Irak.

– Det här är framtiden.

Som barn brukade Hussam alAqouli besöka sjön med sin familj. Han hoppades kunna göra samma sak med sin egen familj. I stället ägnar han dagarna åt att skriva långa inlägg i sociala medier där han uppmanar irakierna att agera. Ofta känns det hopplöst.

Han kastar en sista blick innan han lämnar den uttorkade sjön.

– Tro mig, det brukade vara så vackert.

 ?? FOTO: HADI MIZBAN/TT-AP ?? ■ För första gången på hundratals år har Sawasjön helt torkat ut.
FOTO: HADI MIZBAN/TT-AP ■ För första gången på hundratals år har Sawasjön helt torkat ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland