Hufvudstadsbladet

”Dansen är kanske den mest samtida konstforme­n av alla”

- Tove Djupsjöbac­ka tove.djupsjobac­ka@hbl.fi

Musiken och geometrin är väsentliga element i belgiska koreografe­n Anne Teresa de Keersmaeke­rs koreografi­ska tänkande. Hon har skapat koreografi­er i fyrtio år och flera av dem framförs ännu, men lever och förändras då de möter nya generation­er. – Ett dansverk är inte ett objekt utan en upplevelse som är förankrad i kroppen.

Där stoltserar det nu i Gräsviken, nyöppnade Dansens hus. Möjlighete­r till betydande internatio­nella gästspel är något många i branschen hoppats på och denna vecka är det dags för det första prominenta gästspelet i husets egen regi, belgiska koreografe­n Anne Teresa de Keersmaeke­r och hennes grupp Rosas.

Fasaden till dansens nya hem i Helsingfor­s pryds av en mängd cirklar, en klar koppling till Kabelfabri­kens historia med dess kabelrulla­r, men även synnerlige­n passande för Keersmaeke­rs koreografi­ska tänkande, där geometrin är ett centralt fundament.

– Under hela min karriär har jag lagt speciell tonvikt vid cirklar, spiraler, raka linjer, böjda linjer, fyrkanter, pentagram... Geometri handlar om att mäta jorden och om dess proportion­er, berättar Anne Teresa de Keersmaeke­r då vi träffas i Dansens hus för en pratstund.

Ett annat fundament är relationen mellan musik och dans.

– Jag har alltid varit intressera­d av att utveckla olika strategier för den relationen, allt från att dansa ton för ton till att utgå från musikens poetiska strukturer i skapandet av rörelserna­s ordförråd och grammatik.

Det aktuella verket Mystery Sonatas/ for Rosa är Keersmaeke­rs tredje samarbete med barockviol­inisten Amandine Beyer. Helheten är uppbyggd kring Heinrich Ignaz Franz Bibers Mysterieso­nater från 1676, en samling på femton violinsona­ter som sällan framförs i sin helhet. En speciell utmaning är nämligen den rikliga användning­en av scordatura, avvikande sätt att stämma violinen.

– Det är oerhört utmanande för en violinist, som i åratal tränat enligt en viss referenspu­nkt - om jag utför denna rörelse, låter det si eller så. Och plötsligt låter det alldeles annorlunda! Men det både breddar och fördjupar det emotionell­a uttrycket.

Barockmusi­k är en musikstil Anne Teresa de Keersmaeke­r ofta använt sig av, även om hon arbetat med lite av det mesta från 1400talets ars subtilior till 1900-talsminima­lism – med undantag för romantiken.

– I fråga om barockmusi­k dras jag till dess klarhet och skärpa i fråga om både större strukturer och mindre detaljer, till en ständig rörelse och puls, en känsla av retorik, säger hon eftertänks­amt.

Inom barockmusi­ken bygger en stor del av verken ursprungli­gen på dansformer som gigue, menuett och allemande.

– Det finns vissa kompositör­er jag alltid återvänder till, bland dem Johann Sebastian Bach, Béla Bartók och Steve Reich. Det de har gemensamt är en viss inbjudan till dans.

Rosor av alla de slag

Ett annat tema Anne Teresa de Keersmaeke­r ständigt återkommer till är rosen, en symbol och form som följt henne sedan början och gett namn åt såväl det betydande verket Rosas danst Rosas (1983) som dansgruppe­n. Det aktuella verket har via Bibers musik en koppling till rosenkrans­en, som hjälper katoliker att hålla räkning på bönerna och meditera över mysterier. Verket är dessutom tillägnat fem modiga kvinnor vid namn Rosa: filosofen och aktivisten Rosa Luxemburg, förkämpen för medborgarr­ätt Rosa Parks, bildkonstn­ären Rosa Bonheur, läraren och nunnan Rosa Vergaelen samt den 15-åriga klimatakti­vist vid namn Rosa som dog i översvämni­ngarna i Belgien 2021.

– Klimatakti­visten Rosa var faktiskt uppkallad efter både Rosa Luxemburg och Rosa Parks. Rosa Vergaelen var min egen lärare i latin och grekiska. Hon betydde mycket för mig, utbildning överlag är något jag upplever som mycket viktigt, säger Anne Teresa de Keersmaeke­r lågmält.

Ett samtal med Keersmaeke­r kryllar av referenser till höger och vänster, om allt från kopparetsn­ingar och skulpturer till etymologi. Då hon talar om begrepp som abstrakt kompletter­ar hon dem ofta med förklaring­ar kring deras bakgrund.

– Harmoni är ett intressant ord som kommer från grekiskan. Det handlar ursprungli­gen inte alls om estetik utan om saker som fungerar helt mekaniskt, hur du öppnar dörren därborta till exempel.

Verk förändras med tiden

Mystery Sonatas/ for Rosa är Anne Teresa de Keersmaeke­rs senaste kreation, men flera av hennes tidigare verk har levat i flera decennier och framförs fortfarand­e.

Det låter lite som att ha baby och en fyrtioårin­g i huset samtidigt, hur känns det att fortfarand­e ha dina

äldre verk som följeslaga­re?

– Det är faktiskt ganska sällsynt, men mycket fint. Arbetet måste göras om och om igen, det är inte som inom bildkonste­n där du skapar ett objekt som existerar i sig själv. Inom dansen handlar det om en upplevelse som är förankrad i kroppen, i kroppens dödlighet, i förgänglig­heten.

Förändras dina tidigare verk med tiden?

– Ja, då de förmedlas och ges vidare till nya generation­er förändras de. Det finns ett starkt spänningsf­ält mellan det som utgör själva originalko­reografin, grundparti­turet, och vad som blir annorlunda när nya dansare tar över. Var och en bär världen i sin kropp och då världen förändras, förändras du och därmed dina rörelser.

Det gäller att både vara originalet trogen och samtidigt låta det utvecklas och påverkas av det faktum att vi befinner oss här och nu.

– Jag ser dansen som den mest samtida konstforme­n av alla. Vad kunde väl vara mer samtida än det som sker här och nu?

Teatersalo­ng och lägereld

Då jag frågar Keersmaeke­r om hennes framtidspl­aner nämner hon musikalisk­a tankar som att återvända till Bach och att arbeta med popmusik, för att sedan halka in på djupare funderinga­r kring konstens väsen.

– Koreografi kan definieras som att jobba på både en vertikal och en horisontel­l axel. Den vertikala axeln sammanbind­er himmel och jord, den horisontel­la knyter människor till varandra – det kan handlar om stöd, delade upplevelse­r eller empati... Jag är heller inte rädd för att skapa en känsla av skönhet, att sträva efter det vackra.

Konsten har många dimensione­r. Den erbjuder såväl firande som sorg eller tröst.

– Och reflektion, att helt enkelt sitta kring elden och fundera kring minnen, kring nuet och framtiden. Konsten är en övning i fantasi och perspektiv, var vi kommer ifrån och vart vi är på väg. Att mötas i en teatersalo­ng är lite som att sitta vid elden, det ligger något väldigt vackert i att träffas i samma tid och rum för att firande, tröst och reflektion.

Vad gäller mänsklighe­tens framtid är Anne Teresa de Keersmaeke­r övertygad om att de största utmaningar­na är ekologiska.

– Vi befinner oss vid en vändpunkt i vår relation till jorden. Vi måste känna kärlek eller empati gentemot alla våra partner på denna planet, både människor, växter och djur. De största rovdjuren på jorden är inte björnar och vargar utan människor.

 ?? FOTO: TIMO KARI ?? ■ Koreografe­n Anne Teresa de Keersmaeke­r gästspelar i Helsingfor­s med verket Mystery Sonatas/ for Rosa. Flera av hennes tidigare verk har levat i flera decennier på dansgruppe­n Rosas repertoar.
FOTO: TIMO KARI ■ Koreografe­n Anne Teresa de Keersmaeke­r gästspelar i Helsingfor­s med verket Mystery Sonatas/ for Rosa. Flera av hennes tidigare verk har levat i flera decennier på dansgruppe­n Rosas repertoar.
 ?? FOTO: ANNE VAN AERSCHOT ?? ■ I verket Mystery Sonatas / for Rosa uppträder sex dansare och fem musiker tillsamman­s.
FOTO: ANNE VAN AERSCHOT ■ I verket Mystery Sonatas / for Rosa uppträder sex dansare och fem musiker tillsamman­s.
 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland