Hufvudstadsbladet

Anne Teresa de Keersmaeke­r

-

● Yrke: koreograf, ett av de tyngsta namnen inom europeisk nutidsdans

● Född: 1960 i Mechelen, Belgien

● Karriär: gjort koreografi­er sedan början av 1980-talet, genombrott­sverket Fase (1982) till violinmusi­k av Steve Reich, Rosas danst Rosas (1983) ledde till grundandet av gruppen Rosas och har också gjorts i filmversio­n. Rosas har varit residensen­semble vid både Kaaitheate­r i Bryssel och operahuset La Monnaie. Även verksam som operaregis­sör. Grundare och ledare för dansutbild­ningen PARTS i Bryssel.

● Aktuell med: gästspel i Helsingfor­s med senaste verket Mystery Sonatas / for Rosa (2022), som framförs av sex dansare och fem musiker. För dekor och ljusdesign står finländare­n Minna Tiikkainen, verksam i Amsterdam. Verket framförs i Dansens hus 15.–16.6.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland