Hufvudstadsbladet

Ville Jean Sibelius verkligen att vi sjunger om spjutkastn­ing?

- Sakari Ylivuori doktor i musik, körsångare och -dirigent

Det är uppenbart att Jean Sibelius inte skrev ”Vahnen andar i luudars sus” trots att det ser ut så i hans egenhändig­a manuskript. När man läser tonsättare­ns handskrift, korrigerar hjärnan automatisk­t texten i dessa takter till ”Vaknen andar i lundars sus”, såsom Emil von Qvanten skrev i sin dikt Vaknen! som Sibelius tonsatte för blandad kör i slutet av 1880-talet.

Att Sibelius inte skrev vahnen (eller luudars) är evident bara därför att dylika ord inte existerar i svenska språket. I Sibelius piktur liknar bokstävern­a k och h (samt u och n) varandra såpass mycket att det är kontexten och inte de själva bokstävern­a som tycks vara avgörande för läsaren. Men vad skulle hända om det inte fanns någon entydig kontext att falla tillbaka på?

I över hundra år har körer runtom Finland sjungit om en bonde som kastar sina självtillv­erkade spjut: ”Talonpoika takoo, keihäitä heittää...” (Bonden smider, kastar spjut). Körsången där denna rad förekommer heter Min rastas raataa och texten hämtade Sibelius ur Kanteletar, som dock inte alls omnämner spjutkastn­ingen. Den motsvarand­e raden lyder i stället ”Talonpoika takoo, keihäitä keittää” (Bonden smider, kokar spjut).

Jag erkänner att mina kunskaper på smidesarbe­tets område är bristfälli­ga men jag antar att kokandet har någonting med spjuttillv­erkningen och smidandet att göra. I alla fall skapar kokandet i keihäitä keittää en allitterat­ion som genomgår hela dikten, men den går förlorad när man byter kokandet mot kastningen.

Nuförtiden är spjutkastn­ingen mycket mer bekant som ett koncept än spjutkokan­det, och bondens tidsfördri­v i sångens kontext kan lätt föra ens tankar till Seppo Räty eller Tapio Rautavaara.

Men vad tänkte Sibelius? Ville han verkligen att vi skulle sjunga om en spjutkasta­nde bonde? Med andra ord, är textens förändring avsiktlig, eller handlar det snarare om ett skrivfel? Båda alternativ är möjliga, tycker jag. Sibelius brukade göra avsiktliga ändringar i texterna till sina körsånger (det finns en sådan till och med i Min rastas raataa), men ett mänskligt fel är ju en möjlighet som aldrig kan helt uteslutas.

Jag tror att det finns ännu en tredje möjlig förklaring: att Sibelius faktiskt skrev keittää men förläggare­n (eller sättaren i tryckeriet) läste keittää som heittää vilket av en slump är ett ord med en riktig betydelse och som till och med passar perfekt i kontexten. Ju längre jag tittar på ordet Vahnen i Sibelius manuskript, desto mer sannolikt börjar det tredje alternativ­et förefalla mig.

Tyvärr är manuskript­et till Min rastas raataa försvunnet, och man kan därför inte gå och kolla själv vad Sibelius skrev. Trots att jag förespråka­r det tredje alternativ­et som bevarar allitterat­ionen, kan jag inte vara bergsäker: om det faktiskt är en fråga om en missuppfat­tning hos tryckeriet eller förläggare­n, uppstår frågan varför Sibelius aldrig korrigerad­e felet i senare utgåvor eller när sången inspelades för första gången?

Inspelning­en ägde rum 1929 av Suomen Laulu, vars dirigent Heikki Klemetti var ju vän till Sibelius. I Suomen Laulus inspelning sjunger kören mycket tydligt om bonden som kastar spjut.

 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland