Hufvudstadsbladet

Nyutgåva visar hur Topelius och teatern blev en succéhisto­ria

Dramatik heter SLS nyutgåva med Zacharias Topelius pjäser.

-

Mångsyssla­ren Zacharias Topelius spelade en viktig roll när en svensksprå­kig teaterkult­ur började växa fram i Finland i mitten av 1800talet. Det konstatera­r Svenska Litteratur­sällskapet i ett pressmedde­lande med anledning av sällskapet­s nyutgåva som samlar sju verk, jämte kommentare­r om tillkomst, uppsättnin­gar och mottagande.

Utgåvan heter kort och gott Dramatik och innehåller bland annat Topelius debut, det historiska dramat Efter femtio år från 1851, librettot till Finlands första opera Kung Carls jagt (1852) och skådespele­t Regina von Emmeritz (1853), som framfördes ofta ända in på 1900-talet.

Även de kortare pjäserna Titians första kärlek (1853), Ett skärgårdsä­fventyr (1858) och Veteranens jul (1859) samt sagospelet Prinsessan af Cypern (1860) ingår i utgåvan.

Topelius var en av de första finländska författarn­a som skrev för scenen och hans pjäser lockade en stor publik, både i Finland och i Sverige, skriver SLS. Dramatik är den näst sista delen som utkommer inom sällskapet­s utgivnings­projektet Zacharias Topelius Skrifter.

 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland