Hufvudstadsbladet

Ukraina-solidarite­t med fullt ös

Gogol Bordellos spelning var ett glatt återseende mellan bandet och fansen som tog emot det med överväldig­ande glädje.

- Ole Nerdrum

Gogol Bordello Kulturhuse­t 11.6.

Genom att ösa på med maximalt uppskruvad energi har Gogol Bordello slagit igenom och blivit en verklig konsertfav­orit världen över.

Bandet som grundades 1999 i USA leds av i Kiev födda Jevgeni Aleksandro­vitš Nikolajev – som uppträder under artistnamn­et Eugene Hütz.

Han har influerats av Leonard Cohen och Johnny Cash och det främst för deras unika talang att skriva låtar med trovärdigt innehåll.

Även den ryska och ukrainska berättarko­nsten ligger Hütz varmt om hjärtat vilket Gogol i bandnamnet så tydligt anger.

Gruppen har genomgått flera medlemsbyt­en, men ständigt hållit formen som en bunt hålligångg­lada musiker som blandar hejdlöst ivrigt: punk, ska, reggae, romskt – och östeuropei­ska folkmusiki­nfluenser.

Bandets alla sju album innehåller låter med förträffli­ga iakttagels­er av absurditet­er och olägenhete­r som Hütz och bandmedlem­marna fått uppleva som invandrare.

Gogol Bordello är också hängivet engagerad med solidarite­tsverksamh­et till stöd för Ukraina i kampen mot den ryska invasionen. Den pågående turnéen skyltar därför med den ukrainska solidarite­tsdevisen Solidariti­ne.

I repertoare­n ingår också sången Teroborona som tillägnas det ukrainska hemvärnet.

Den nuvarande Gogol Bordellosa­mmansättni­ngen är kraftig som en orkan och med sju spontant rumsterand­e musiker kan man verkligen tala on en scennärvar­o som heter duga.

Bandet fokuserade nu enkom på att ge järnet men trots det hårdhänta rockgreppe­t, framstod ändå de östeuropei­ska och romska inslagen som de egentliga svängkatal­yterna.

Utan den fenomenala violiniste­n

Sergey Ryabtsevs medverkan skulle bandet verkligen bara låta som ett i ledet av ska/punkband men violinen ryckte glädjande ofta i väg i riktning av slaviskt danssväng med briljant virtuost spelande.

Slutraka med överraskni­ng

Slutet på konserten bjöd på några överraskni­ngar som till exempel i låten Mishto som rent av stannade upp i ett hypnotiskt stiltje för en stund då gitarriste­n Boris Pelekh klämde fram ett statiskt brutalt solo som var mer besläktat med noiserock än med något annat som hördes under kvällen.

Mot slutet framhävdes också slagverkar­en Pedro Erazos fräscha spelande med latinameri­kansk klang.

Alla förutom basisten och trummisen sjöng med för fulla muggar i refrängern­a och sångerskan/slagverkar­en Ashely Tobias burleskhab­itus passade också bra i det muntra sällskapet som lätt lockade med sej publiken i allsång med bland annat storfavori­ten Start Wearing Purple.

Med hänsyn till att bandet nu kör för fullt med sitt stöd för det krigsdrabb­ade Ukraina kommentera­de den annars munviga Hütz läget överraskan­de återhållsa­mt.

– Ryssland är nu för tiden en zombiefarm i stil med Nordkorea – löd en av hans kommentare­r.

Som en imponerand­e slutgest på den laddade konserten lät Hütz sig bäras upp av fansen, stående på en trumma, och med Ukrainas flagga över sina axlar.

 ?? FOTO: CATA PORTIN ?? ■ Gogol Bordello bjöd på en fartfylld spelning på Kulturhuse­t.
FOTO: CATA PORTIN ■ Gogol Bordello bjöd på en fartfylld spelning på Kulturhuse­t.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland