Hufvudstadsbladet

"Helsingfor­s visade sitt bästa ansikte"

- Sara Björklund

Under helgen samlades knappa tvåtusen körsångare, musikanter och volontärer i Helsingfor­s för att delta i Finlands svenska sång- och musikförbu­ndets Sång- och musikfest. Henrik Lillhannus, verksamhet­sledare för förbundet, beskriver sina känslor efter festivalen som lättad, trött och glad.

– Vi är alla glada över att vi lyckades så bra med festivalen. Vi fick njuta av sång och musik i ett Helsingfor­s som visade sitt bästa ansikte.

Sång- och musikfeste­n skulle ursprungli­gen ha ägt rum i fjol, men förbundet var tvunget att skjuta fram festivalen på grund av pandemin.

– Den här festivalen betydde speciellt mycket eftersom den ordnades i ljuset efter en två år lång pandemi, som har varit påfrestand­e för körerna och orkestrarn­a, säger Lillhannus.

Helgens festival blev en del av Helsingfor­s stadsbild, i och med att en stor del av konsertern­a ägde rum utomhus. Bland annat Salutorget förvandlad­es till en konsertare­na när kring 1 200 korister sjöng tillsamman­s på Domkyrkans trappor under fredagens öppningsko­nsert.

Sång- och musikfeste­n har i regel ordnats var femte år ända sedan festivalen fick sin början år 1891. Nästa festival äger rum år 2026.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland