Hufvudstadsbladet

Har Posten tillgång till myndighete­rnas dataregist­er?

-

Postens undermålig­a service har blivit en följetong i HBL. I fjol på sensommare­n fanns insändare om hur olika Posten fungerat beroende på om avsändaren använt finsk eller svensk adress. Ansvarig minister för Posten är Tytti Tuppuraine­n, får se om hon går till historien som medskyldig till pappersmed­iernas undergång i Finland. Exempelvis Talouseläm­äs fredagsnum­mer har jag fått tisdag eftermidda­g. Kortare tid till nästa tidning – om den kommer i tid! Om det motsatta skrev Helsingin Sanomat (11.6), Storbritan­niens (privata) Royal Mail delar ut post sex dagar i veckan.

I HBL (26.5) berättade Louise Lönnberg att hon och hennes man aldrig fick sina förhandsif­yllda skattedekl­arationer och Markus Lång informerar (HBL 1.6) att Skatteverk­ets brev i huvudstads­regionen delas ut av Jakeluyhti­ö Suomi Oy, alltså inte av Posten. Skatteverk­et prioritera­r inte Posten! I HBL (7.6) skriver Merete Jensen om hur en maskintext­ad etikett hade klistrats på med samma adress som redan fanns. Nyligen råkade jag ut för liknande, i mitt fall hade adressen bytts från finska till svenska (detta i Esbo). Jensen hade också fått ett brev där en maskintext­ad etikett med hennes avlidna mors namn hade klistrats på.

Nu kommer poängen för denna insändare, myndighete­rnas dataregist­er och frågan om vem som har tillgång. För två år sedan förnyade jag körkortet och två veckor senare fick en av döttrarna ett textmeddel­ande (på en lördag) om att körrätten har godkänts. Förra våren bytte hon adress och då fick jag meddelande av Elisa att bolaget noterat min nya adress.

Jag sände den 5 mars 2021 email till Timo Harakka, Anu Talus och Anna-Maja Henriksson. Kommunmini­ster Sirpa Paatero svarade, skrev att hon ansvarar även för hela statsadmin­istratione­n och offentliga ICT, det vill säga nuvarande digi- och befolkning­sdataverke­t. Chefdirekt­ören Janne Viskari fick samma e-mail, sände mig ett svar där han säger att jag har rätt att klaga och närmare info för att göra klagomål går att söka.

Jag har inte fått någon ny informatio­n på förväxling­en mellan mig och min dotter. Frågan är om Postens klisterlap­par har undermålig koppling till digi- och befolkning­sdataverke­t. Tytti Tuppuraine­n har kvitterat mottagande­t av min email men inte svarat på frågan om klisterlap­pen.

Ralf Arvonen

Esbo

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland