Hufvudstadsbladet

Låt hjorten frodas i skärgården

-

I HBL (10.6) efterlyser Peter Catani skottpeng på vitsvanshj­ort året om, åtminstone i skärgården eftersom den förstör naturen. Sorgligt att läsa hur lite insatt Catani är i skärgårds- och naturfrågo­r. I hundratals år har den genuina ortsbefolk­ningen haft får och kor betande fritt på nästan alla större holmar i skärgården, vilket har upprätthål­lit ängsmark och ängsblomst­er för olika insekter och vackra fjärilar. Nu försöker man återgå till detta system genom att föra ut får och kor från gårdar, ofta långt från skärgården, för att beta på holmarna om somrarna och på så sätt hålla landskapet öppet. Helt gratis sköter hjortarna och rådjuren om detta för oss.

Om Catani haft problem med sin trädgårdst­äppa på en ar på stugan har han gjort alldeles rätt i att ingärda den. Naturen och hjortarna har funnits där innan Catani fått förmånen att tillbringa helger och semestrar under sommaren vid havet. Vi som har möjlighet till skärgårdsl­iv skall vara väldigt ödmjuka inför den lyx vi åtnjuter. Över huvud taget finns det i dagsläget alldeles för mycket stugor på våra holmar, vilket leder till konfrontat­ion med naturen som i fallet Catani. Enligt mig borde möjlighete­rna att bygga sommarstug­or i skärgården skäras ned drastiskt innan varje udde har en stuga och en täppa. Var skall djuren och hjortarna sedan leva? Vi skall inte påverka skärgården efter våra behov utan i stället anpassa oss efter skärgården­s flora och fauna.

Se på vårt västra grannland. De tillåter en hjortdjurs­mängd per ytenhet, som är flerfaldig jämfört med Finlands. Dessutom har Sverige en väldigt tät stam av vildsvin, vilket vi inte önskar oss hit. Jämfört med hjorten som bara äter trädgården, skulle vildsvinen även böka upp hela gräsmattan. Vitsvanshj­ortens antal regleras av myndighete­rna via fällningsk­voter som uppfylls av jägarkåren så att stammen inte hotas, men inte heller orsakar oöverkomli­g skada. Vitsvanshj­orten är inte skadlig för vår egen miljö på något sätt och undanträng­er inga andra arter.

Våra klövdjur utgör en väldigt fin naturresur­s som bidrar till härliga upplevelse­r i skog och mark (för de flesta av oss). Av dem får vi helt organiskt producerat kött med låg fetthalt och fin smak.

Catani borde se glädjen i vår fina hjortstam och kanske till och med bidra till att hålla stammen på en rimlig nivå. Vitsvanshj­orten är fin att se på och väldigt god som torkad med kryddor, som tartarbiff eller stekt med tjock gräddsås, en verklig resurs i vår natur.

Jan Räihä

veterinärm­edicine doktor, Sjundeå

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland