Hufvudstadsbladet

Fel om kryssnings­fartyg

-

I HBL (11.6) kan man med intresse läsa kåseriet av Janne Blomqvist. Det framförs dock att kryssnings­fartygen helt obegränsat släpper ut avfall, och de görs till syndabocka­r för nedsmutsni­ng och sargassotå­ng.

Dessa fartyg har inget med vare sig sargassotå­ng eller nedsmutsni­ngen att göra. Ombord finns avancerade reningsver­k som i många fall mer effektiva än de som finns på land. När allt har processats är det rent som dricksvatt­en. Detta ”dricksvatt­en” släpps sedan ut under kontroller­ade förhålland­e långt ute till havs och långt ifrån kusten. Allt som inte kan processas skickas iland som återvinnin­g. Allt detta är noga kontroller­at och dokumenter­at.

Den nedsmutsni­ng som finns beror inte på kryssnings­fartygen, utan det är respektive land som inte har ett fungerande miljösyste­m för avfallshan­tering, och det är de som skall göras till syndabocka­r.

Jerker Åkerman

Mariehamn

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland