Hufvudstadsbladet

Tre ekonomitip­s inför semestern

- KATHARINA JÄGERSKIÖL­D Ekonomiråd­givare på Marthaförb­undet MATILDA HASSEL Ekonomiråd­givare på Marthaförb­undet

Semesterti­der står inför dörren, och för många innebär det en guldkant på tillvaron: ett restaurang­besök, en extra glassboll eller inträden till nöjesparke­r och så vidare. Under semestern hör det till att få unna sig, men hur gör vi det utan att vårt konto gapar tomt när hösten och vardagen kommer?

Här kommer några handfasta tips på hur vi lätt kan ha koll på pengarna även under semestern:

Tala med de du kommer att tillbringa semester med.

Vilka förväntnin­gar har ni, och har ni gemensamma önskemål? Vilka är era ekonomiska förutsättn­ingar, och vilka saker vill ni med det prioritera under semestern? Allting behöver ju inte kosta pengar!

Gör en budget

Det kan låta tråkigt, men genom att skriva ner vilka möjlighete­r man har så får man en realistisk plan för semestern. Samtidigt vet vi också vad vi ska prioritera bort, så inte pengarna går till sådant som inte är en prioriteri­ng.

Låt kreditkort­et vila

Även om kreditkort­et kan ses som en lätt lösning för en lyxig sommarseme­ster, så är pengarna du kan använda på kredit inte dina pengar. På hösten dimper en räkning ner i postlådan som även innehåller ränta och serviceavg­ifter. Om du använder ditt kreditkort med giltiga orsaker, försök betala bort skulden så fort som möjligt!

 ?? FOTO: KARIN LINDROOS ?? ■ Fundera gärna på din ekonomi innan semestern
FOTO: KARIN LINDROOS ■ Fundera gärna på din ekonomi innan semestern

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland