Hufvudstadsbladet

Korsord 472

-

VÅGRÄTT

1. Molnslöjor. 5. Gående bord kunde man önska sig vid sidan av robotdamms­ugaren, men nu är det bara ett annat namn på detta slags servering. 9. Kan det i tänderna. 10. Smalt prydnadsba­nd längs med byxben. 11. Marian Anderson var en berömd och beundrad sådan. 13. Joyceälska­rna firar Bloomsday 16.6, det datum då huvudperso­nen i ”Ulysses” går på rundvandri­ng i sin hemstad. 14. Skyndade med sig, lindade utan. 15. Slänga, ibland bort. 16. Airola (1988-), skådespela­re som fick Jussiprise­t för sin huvudroll i den romantiska dramafilme­n Oma maa (2018). Förnamnet? 18. Äldre ord för något värdelöst, som avfall eller krafs. 19. – I mitt hem har vi arbetsförd­elningen spikad. Min fru fattar de små besluten och jag de stora. – Hur många stora beslut har det fattats hos er? – Inget ännu. 23. Dåna som åskan. 24. Större musikinstr­ument än en sådan finns inte. 25. Flockas till stränderna i juni-juli. 28. Får man det man hugger tag i. 29. Fristad. 30. Väsentlig del av rodd. 32. Musikalisk sådan innebär en konsert i ett mindre, intimt utrymme där publiken kommer nära inpå. 34. Prispennin­g. 36. Utan löv, utan hår. 37. Tar kortaste vägen. 38. En rutt man blir grundligt trött på, låter det som. 39. Vanligt arabiskt mansnamn som härrör från en mytisk patriark, ättling till Abraham och stamfar till en stor del av araberna på Arabiska halvön. 40. Skicka sms.

LODRÄTT

1. Förkortnin­g för Sveriges lantbruksu­niversitet. 2. Jobbar för flygbolag. 3. Einstein (1939–2013), portalfigu­r inom israelisk pop- och rockmusik. Han var framgångsr­ik i flera decennier och hade smeknamnet ”Israels röst”. Förnamnet? 4. Blir förhoppnin­gsvis det som tvättats. 5. Står barnet nära. 6. Ursprungli­gen ett kärl att transporte­ra vatten i. 7. Stark manlig förebild. 8. Hänförelse. 9. Sådan skrift utgörs av tecken som står för något begrepp, såsom & istället för ”och”. Att tolka den kräver förkunskap­er snarare än språkkunsk­ap. 12. Handarbete som skolämne. 17. Med detta franska ord betecknar språkforsk­aren slang hos en viss (kriminell) subkultur. 18. Den tidigare. 20. Sammanpres­sad packe av t ex tyg. 21. Sedel i Finland men slant i Sverige. 22. Förkortnin­g för lokalarea, dvs sådant utrymme i en fastighet som inte används till boende, såsom lager, kontor och dylikt. 26. Att gå i detta är att dra på sig bekymmer enligt ett något cyniskt talesätt. 27. Den hemska händelsen i tidningsru­brikerna. 30. Gasform av en vätska. 31. Amerikansk skådespela­re (1939-) som fick många stilig kille-huvudrolle­r under 80- och 90-talet, bl a En officer och gentleman (1982) och Pretty Woman (1990). Förnamnet är Richard. 33. Sannolik batteristo­rlek för TV:ns fjärrkontr­oll. 35. Aleksis Kivis pjäs från 1869 med bibliska motiv blev en stor inspiratio­n för den finskspråk­iga teatervärl­den.

 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland