Hufvudstadsbladet

K-DOKU LÄTT

-

Fyll i rutorna så att alla siffror förekommer en gång i varje vågrät och lodrät rad. I första rutan av varje markerat fält finns en angiven summa och ett räknesätt. Siffrorna som skrivs in i fältet ska tillsamman­s ge den angivna summan när räknesätte­t används.

 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland