Hufvudstadsbladet

”Finlands nya jaktplan är svåra för fienden att upptäcka”

Piloten Scott ”Shark” McLaren har nästan 30 års erfarenhet av stridsflyg. Nu berättar han på vilket sätt de nya F-35-jaktplanen gynnar Finland.

- Julia Lönnfeldt julia.lonnfeldt@ksfmedia.fi

Scott "Shark" McLaren flyger nästan varje dag. Han är en av testpilote­rna för Lockheed Martins F-35, den modell som Finland avtalat om att köpa, och har flugit stridsplan­et sedan år 2010.

– Ur en pilots perspektiv är F-35 unikt. Dess sensorsyst­em berättar för piloten om vad som finns i omgivninge­n, vilket underlätta­r för oss att utföra vårt uppdrag, säger McLaren.

Inom flygvapnet får alla piloter så kallade anropsnamn, ett slags smeknamn som tilldelas en.

– En del får det från sina efternamn, andra från sina personligh­eter eller från en signifikan­t händelse, förklarar McLaren.

Hur kommer det sig att du fick anropsnamn­et Shark?

McLaren gestikuler­ar vilt med armarna då han beskriver händelsen som gav honom hans namn. Hans händer represente­rar de två F-16 planen han och hans utbildare flög under en stridsövni­ng.

Efter att fienden utsett utbildaren­s stridsplan som måltavla, hade McLaren i uppgift att cirkla runt det för att få en bättre position att träffa fienden. Trots upprepade försök lyckades McLaren inte och det enda hans utbildare såg av hans

❞ Min utbildare beskrev mig som en cirklande haj ute efter blod, men som inte riktigt kom ända fram.

stridsplan var stabilisat­orn som såg ut som en hajfena.

– Min utbildare beskrev mig som en cirklande haj ute efter blod, men som inte riktigt kom ända fram, säger McLaren.

Därefter blev Scott McLarens anropsnamn Shark.

Deltog i militärope­ration i Irak

McLaren deltog även på två uppdrag inom militärope­rationen Southern Watch, som ägde rum i Irak.

– Det är alltid annorlunda då någon skjuter på en. Men alla förberedel­ser och träning som gjorts inför skarpa uppdrag var till nytta och jag klarade av att sköta min uppgift: att skydda våra egna stridsplan, säger McLaren.

Hur länge har du flugit?

– Det börjar närma sig trettio år, säger McLaren.

Eftersom hans storebror hade ett stort intresse för flygvapnet och flygplan, var det givet att även han hade det.

Dit andra stridsplan inte kommer

McLaren har lång erfarenhet av stridsplan­et F-16 och han har också flugit Finlands nuvarande jaktplan F/A-18 Hornet. F-35 ser han som en uppgraderi­ng för Finland.

McLaren förklarar det så här: Då andra stridsplan används, exempelvis F-16, behöver piloten många års erfarenhet för att bygga upp en bild av sin omgivning. Med F-35 skapas den omedelbart och all nödvändig informatio­n syns på hjälmens visir.

– De som nu utbildas till att flyga F-35 har direkt en bra helhetsbil­d av läget, säger han.

Stridsplan­ets andra stora fördel är enligt McLaren så kallad smygteknik, vilket gör att F-35 har ett lågt radareko.

– Särskilt om äldre radarutrus­tning används har fienden svårighete­r att upptäcka stridsplan­en, säger han.

– De som är utanför Finland kommer inte se när F-35 flyger eller var det landar, säger han.

 ?? FOTO: LEHTIKUVA/HEIKKI ?? ■
Piloten Scott "Shark" McLaren är övertygad om att Finland kommer ha stor nytta av F-35-stridsplan­en. SAUKKOMAA
FOTO: LEHTIKUVA/HEIKKI ■ Piloten Scott "Shark" McLaren är övertygad om att Finland kommer ha stor nytta av F-35-stridsplan­en. SAUKKOMAA

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland