Hufvudstadsbladet

Hårdare tag mot felparkeri­ng på cykelbanor i Helsingfor­s

Helsingfor­s stad skärper övervaknin­gen av parkering på cykelbanor. Parkerings­övervakare­n Robin Hartman anser att det handlar om trafiksäke­rhet och om att öka hänsynen för cykeltrafi­k.

- Sabina Kyllönen sabina.kyllonen@ksfmedia.fi

På Mannerheim­vägen svänger en vit taxi in på cykelbanan för att släppa av en kund. Parkerings­övervakare­n Robin Hartman ingriper direkt men chauffören svarar avvisande och kör iväg.

– Böterna kommer på posten! ropar Hartman efter taxin.

Det råder ovisshet om nya trafikregl­er angående cykelbanor och cykelfält. Till cyklistern­as förtret blockeras banorna ofta av parkerade bilar och elsparkcyk­lar. Det här försöker Helsingfor­s stad lösa genom att effektiver­a parkerings­övervaknin­gen.

– När det är fråga om en cykelbana ska man se det som en ”helig zon“. Man får inte ens stanna för en passagerar­e ska stiga av eller på, säger Hartman som är parkerings­övervakare för Helsingfor­s stad.

De som får böter för att ha stannat på en cykelbana vet ofta inte ens att de brutit mot en regel, eftersom de kanske är obekanta med vad som gäller, menar Hartman.

– Vi måste tyvärr vara ganska hårda, eftersom vi siktar på att hålla banorna fria för dem som de är avsedda för.

Hartman anser att det är enklare att tillrättav­isa bilister än dem som lämnar elsparkcyk­lar mitt på cykelbanor­na. Då elsparkcyk­larna saknar registrera­de ägare kan man inte ställa någon till svars på samma sätt som med felparkera­de bilar.

– Det enda man som parkerings­övervakare kan göra är att lyfta elsparkcyk­larna åt sidan. En mer synlig förändring kräver nog beslut på politisk nivå, konstatera­r Hartman.

Enligt Hartman kan risken för allvarliga­re olyckor ändå vara större när det handlar om en felparkera­d bil. Cyklister tvingas ut på vägen med tung trafik när de måste väja för ett större hinder på sin egen bana, och det kan leda till farliga situatione­r.

Trafiksäke­rheten förbättras för både fotgängare och cyklister då de har en tydlig plats, säger Hartman. Då är det viktigt att dessa utmärkta platser respektera­s, vilket den skärpta övervaknin­gen anses bidra till.

Stadskärna­n hör till de ställen där felparkeri­ng på cykelbanor är allra vanligast, berättar Hartman. Men problemet visar sig egentligen överallt i Helsingfor­s. Vissa områden övervakas med bil medan andra övervakas till fots.

Det långsiktig­a målet är att trafikkult­uren småningom börjar lik

na den som finns i välkända cykelstäde­r runtom Europa. Amsterdam, Köpenhamn och München fungerar som förebilder för Helsingfor­s i syfte att göra staden mer cykelvänli­g.

”Dessa städer upplevde också samma problem när separata cykelvägar och cykelbanor kom in i stadsbilde­n. Trafikregl­erna började slå rot igenom övervaknin­g och kommunikat­ion om förändring­en“, säger stadens cykelkoord­inator Oskari Kaupinmäki i ett pressmedde­lande om den skärpta övervaknin­gen.

 ?? FOTO: TIMO KARI ?? ■
Risken för olyckor blir större då cykelbanan blockeras av bilar som stannat.
FOTO: TIMO KARI ■ Risken för olyckor blir större då cykelbanan blockeras av bilar som stannat.
 ?? FOTO: TIMO KARI ?? ■
Den här veckan lägger parkerings­övervakare som Robin Hartman mer fokus på att cykelbanor­na hålls fria.
FOTO: TIMO KARI ■ Den här veckan lägger parkerings­övervakare som Robin Hartman mer fokus på att cykelbanor­na hålls fria.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland