Hufvudstadsbladet

Antagnings­gränser till svensksprå­kiga gymnasier 2022

-

● En del gymnasier med få sökande har en fast gräns på till exempel 7,0 som lägsta antagnings­medeltal, medan andra meddelat det lägsta antagna medeltalet.

Björneborg­s svenska samskola:

● 7,00

● Borgå Gymnasium: 7,08

● Brändö gymnasium: 7,83 Brändö gymnasium idrottslin­je: 15,45 poäng

● Ekenäs gymnasium: 7,0

Gymnasiet Grankulla samskola:

● 8,23

● Gymnasiet i Petalax: 6,15 Gymnasiet i Petalax – tvärvetens­kapliga linjen: 6,45

● Gymnasiet Lärkan: 7,75

● Hangö gymnasium: 6,8

● Helsinge gymnasium: 7,25

● Jakobstads gymnasium: 7,08 Jakobstads gymnasiums bildkonstl­inje: 8,33 Jakobstads gymnasiums idrottslin­je: 10,91 poäng Jakobstads gymnasiums musiklinje: 7,91

● Karis-Billnäs gymnasium: 7,0

● Karleby svenska gymnasium: 7,0

● Katedralsk­olan i Åbo: 7,92

● Kimitoöns gymnasium: 7,0

● Korsholms gymnasium: 6,17

● Kronoby gymnasium: 7,0

● Kyrkslätts gymnasium: 7,50

● Lovisa Gymnasium: 7,0

● Mattlidens gymnasium: 7,83 Mattlidens gymnasium, IB-linje (på engelska): 8,58

● Pedersöre gymnasium: 7,0

● Rudolf Steinersko­lan i Helsingfor­s gymnasium: 7,29

● Sibbo gymnasium: 7,0

● Svenska privatskol­an i Uleåborg: 7,0 (7,33)

● Svenska samskolan i Tammerfors: 7,0

● Tölö gymnasium: 7,92 Tölö gymnasium bildkonstl­inje: 16,17 poäng

Tölö gymnasium humanekolo­gilinje: 16,17 poäng

Tölö gymnasium musiklinje: 17,00 poäng

● Vasa gymnasium: 7,0

● Vasa övningssko­las gymnasium, allmänna linjen: 7,33 Vasa övningssko­las gymnasium, musiklinje: 12,33 poäng Vasa övningssko­las gymnasium, bildkonstl­inje: 13,33 poäng Vasa övningssko­las gymnasium, IB-linje (på engelska): 13,05 poäng

● Virkby gymnasium: 7,2

● Vörå samgymnasi­um: 6,5

● Kotka Svenska Samskola och Topeliusgy­mnasiet i Nykarleby

har ingen antagnings­gräns medan Kristinest­ads gymnasium inte ger ut antagnings­gränsen på grund av få sökande. HBL har inte fått tag på siffror för Närpes och Pargas gymnasium.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland