Hufvudstadsbladet

Mika Salminen byter jobb: ”Det är inget fel på det uppdrag jag haft”

- Bille Sirén bille.siren@hbl.fi

Mika Salminen blev en nationell kändis genom de veckovisa pressträff­arna eller ”lägereldar­na”, där Institutet för hälsa och välfärd informerad­e om coronaläge­t i Finland och världen. Nu byter Salminen jobb – och tror att journalist­er snart slutar jaga honom.

Mika Salminen, 57 år, byter jobb men stannar kvar på Institutet för hälsa och välfärd THL. Han lämnar sitt uppdrag som direktör för hälsosäker­het och blir den första september direktör för hälsopåver­kan, ett tidsbundet kontrakt som löper till augusti 2027.

Enheten för hälsopåver­kan är med 400 anställda den största enheten inom THL. Dess uppgift är att följa och främja folkhälsan och befolkning­ens funktionsf­örmåga.

Hur känns det att börja på ett nytt jobb?

– Spännande, på många sätt! Jag har övervägt det här länge. Den nuvarande uppgiften har jag skött i runt tio år. Att börja på något nytt ger mig möjlighete­r jag tidigare inte hade.

Var det det nya jobbet som lockade eller det nuvarande som stötte ifrån?

– Båda delar. Så är det väl alltid. Det är inget fel på det jobb jag gjort. Men jag har hållit på i tio år, så det är bra om ett nytt ansikte kommer in och ser över området. Jag tror det är klokt att förnya sig själv då och då.

– Att byta jobb ger mig en ny iver. Men jag börjar inte från noll när det gäller välfärd och hälsofrågo­r, sådant som inte rör infektions­sjukdomar. Förut har jag jobbat mycket med sexuella minoritete­r och missbruk, i och för sig i en HIVkontext, men det är aldrig tillräckli­gt att undersöka sjukdomen som smittar om man bortser från sociala faktorer. Nu har jag större möjlighet att förbättra människors välmående och hälsa. Jag kommer att arbeta mer med sociala frågor och kroniska hälsotills­tånd.

Det låter inte helt lösryckt från coronapand­emin och de klyftor mellan fattig och rik som pandemin ytterligar­e fördjupat …

– Så är det. Jag har varit orolig för att vi inte funderat tillräckli­gt på de sociala frågorna under pandemins akuta fas. Nu måste vi ta itu med dem.

Du jobbar kvar till slutet av augusti, men för många kan det kännas som att pandemin är slut när du vågar kliva åt sidan. Är den verkligen slut?

– Viruset har inte försvunnit och kommer knappast någonsin att göra det. Vi måste anpassa oss – inte genom att höja beredskape­n till hösten, utan genom att hitta nya redskap för att tackla sjukdomen. Nu har vi bättre verktyg än någonsin: vi har vaccin, snart får vi mediciner och sjukhusen kan vårda patientern­a bättre och effektivar­e. Hälsovårde­n finns till för människorn­a, inte vice versa.

– Det ska sägas att pandemins akuta fas är över nu. Det kommer varianter och smittan kommer att gå upp under vintern. Men den nyheten ska inte få överraska oss längre. Vi ska kunna tackla det utan att stänga samhället.

Är det här ett steg bort från journalist­erna och rampljuset? Eller tror du att du blir lika eftertrakt­ad i på din nya post?

– Jag varken tror eller hoppas det. Min tanke och förhoppnin­g är att det uppstår en öppen diskussion­skultur så att experterna som finns på avdelninge­n gärna talar med medier. Det är viktigt att folk vet vad som händer och hur det påverkar dem.

Du har av många uppfattats som en trygg, fast punkt i en annars föränderli­g och rentav skrämmande värld. Hur viktig är den personliga utstrålnin­gen i det uppdrag du lämnar?

– Var och en har sin egen personligh­et. Jag själv tror att det är viktigt att inge människor hopp, att undvika att måla upp de värsta katastrofs­cenarierna. När det ser illa ut ska man såklart vara ärlig om det. Men jag själv är en evig optimist. Det kan se svårt ut i stunden men vi klarar oss ändå i det långa loppet.

– Kanske en realistisk och positiv världssyn gör nytta i det här uppdraget.

Hur ska du tillbringa sommaren?

– Jag jobbar kvar här hela sommaren och tar semester först i september när jag haft det nya uppdraget ett tag.

 ?? FOTO: TIMO KARI ?? ■
THL-direktören Mika Salminen byter uppdrag inom samma institut. Arkivbild.
FOTO: TIMO KARI ■ THL-direktören Mika Salminen byter uppdrag inom samma institut. Arkivbild.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland