Hufvudstadsbladet

Höghusbygg­e oroar villaägare i Majstad

Majstad är till stora delar en småhusidyl­l. Men nu oroar sig en del invånare för att värdet på deras bostäder sänks när ett nytt åtta våningar högt hus byggs i området.

- Sofia Holmlund sofia.holmlund@hbl.fi

Ett småhusområ­de i Majstad kommer att få två nya höghus, av vilka ett är åtta våningar högt. Antalet nya invånare blir då 110 personer.

Stadsfullm­äktige godkände byggandet på Damaskusvä­gen 4 på onsdagen.

Värdet på byggrätten på tomten är grovt uppskattat till cirka 3–4 miljoner euro.

Invånarna i området har varit oroliga över storleken på de nya husen och hur väl de kommer att sitta i den omgivande miljön.

Dessutom befarar man att byggandet sänker värdet på bostäderna i grannskape­t. Invånarna har lämnat in en protestlis­ta underteckn­ad av 26 personer till staden.

— Jag har hört talas om de här rädslorna, men jag tror inte att det är så väldigt sannolikt. En prissänkni­ng inträffar inte så väldigt lätt i Helsingfor­s. Att det finns höghus i närheten har inte brukat sänka värdet på villorna. Det har tvärtom kunnat höja priserna när intresset för området ökar, säger Otso Kivekäs (De Gröna).

Enligt staden finns det flera skyddade objekt och kulturhist­oriska värdefulla områden i närheten.

Damaskusvä­gen ligger ett stenkast från det tegelkompl­ex på Tavastväge­n där Aaltounive­rsitetets konst- och designstud­erande tidigare höll till.

"Åtta våningar inte så högt"

Just nu finns det tre stycken fyravåning­shus, ett radhus och en affärsloka­l på tomten. Affärsloka­len ska rivas och ersätts av ett trevånings­hus. Det nya åtta våningar höga huset, som är terrassera­t, byggs på gården.

De gamla husen är byggda på 1960-talet som bostäder för dem som jobbade på Arabias fabrik.

— När man ser på saken ur hela Helsingfor­s perspektiv så är inte åtta våningar så högt. Men visst är det högre än det som finns på tomten nu och det kommer att synas till många gårdar, säger Kivekäs.

Han säger att han förstår att invånarna varit oroliga.

— Samtidigt har vi hela tiden bostadsbri­st i Helsingfor­s. Att bygga om är på många sätt bättre än att bygga nytt.

Otso Kivekäs för fram att man under fullmäktig­es möte godkände hela tre detaljplan­er där man bygger om och bygger till på tomter där det redan finns byggnader, i stället för att bygga helt nytt på till exempel ett skogsområd­e.

Enligt staden ser den nya åttavåning­ar höga byggnaden "så liten som möjligt ut" när man tittar på den från de andra småhusen i området.

Men om man står på Tavastväge­n och tittar mot tomten syns de åtta våningarna bättre. Tjänstemän­nen anser att huset här skapar ett enhetligt stadslands­kap tillsamman­s med de höga hus som planeras bakom det tidigare Aaltounive­rsitetet.

I det så kallade Arabias fabrikskva­rter kan det byggas tre skyskrapor. Två av dem är 15 och 16 våningar höga, medan det tredje skulle bli 25 våningar högt.

Stadsmiljö­nämnden behandlade skyskrapor­na 2018. Men sedan dess har planerna inte rört på sig.

 ?? ■ AJAK/HELSINGFOR­S STAD FOTO: ARKITEKTBY­RÅN ?? Så här ser de nya husen på Damaskusvä­gen i Majstad ut.
■ AJAK/HELSINGFOR­S STAD FOTO: ARKITEKTBY­RÅN Så här ser de nya husen på Damaskusvä­gen i Majstad ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland