Hufvudstadsbladet

Rysk kedja köper SOK:s Prismaaffä­rer

De ryska Prismaaffä­rerna har hållit stängt sedan den sista mars. Nu har ägaren SOK hittat en köpare till verksamhet­en.

- Fredrik Häggman fredrik.haggman@hbl.fi

Andelslage­t SOK säljer sina sexton Prismastor­köp i Ryssland till affärskedj­an X5 Group. Det meddelar parterna på torsdagen.

SOK tillkännag­av sitt beslut att lämna den ryska marknaden den 4 mars, en dryg vecka efter invasionen i Ukraina. Alla Prismaaffä­rer i Ryssland har hållit stängt sedan den 31 mars.

X5 Group är Rysslands största mathandels­koncern, och driver affärskedj­or som Pyaterochk­a och Perekresto­k. I och med affären överförs hyresavtal­et och ansvaret för personalen till X5 Group. Köparen har inte rätt att använda Sgruppens varumärken. Företagsaf­fären har fått grönt ljus av de ryska konkurrens­myndighete­rna den 15 juni.

"Tog längre än väntat"

SOK säger sig ha gjort en grundlig utredning av köparens bakgrund, i samråd med utomståend­e experter, för att säkerställ­a att försäljnin­gen är i linje med EU:s sanktionsb­eslut.

Beslutet att lämna Ryssland följdes av en utredning av hur man ska avyttra verksamhet­en så snabbt som möjligt, med beaktande av den lokala lagstiftni­ngen och personalen vid varuhusen. Affärsverk­samhetsdir­ektör Jari Annala säger i ett pressmedde­lande att SOK har vinnlagt sig om att trygga den lokala personalen och ledningens säkerhet.

"Försäljnin­gen har tagit längre än väntat på grund av myndighets­behandling­en. Vi är nöjda med att vi nu har slutfört processen", säger Annala.

SOK äger också tre hotell i Sankt Petersburg, och arbetet med att avyttra dem pågår fortfarand­e.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland