Hufvudstadsbladet

Tingsrätte­n om Vandafalle­t: Synnerlige­n rått och grymt

- Annica Lindström annica.lindstrom@ksfmedia.fi

19-åringen och 23-åringen, som åtalats för mord på en medfånge inne på Vanda fängelse i januari, har gjort sig skyldiga till brott, anser Östra Nylands tingsrätt. Vilket straff de får klarnar när en rättspsyki­atrisk undersökni­ng gjorts.

Två manliga fångar, 19 och 23 år gamla, är ansvariga för att en medfånge dött inne på Vanda fängelse i slutet av januari. Det slår Östra Nylands tingsrätt fast i en mellandom där rätten beskriver fallet som synnerlige­n rått och grymt.

De två männen har åtalats för både mord och två grova våldtäkter. Exakt vad männen döms till och vilken brottsrubr­iceringen blir har domstolen inte fastställt i mellandome­n. Före straffen kan ges ska de åtalade genomgå en rättspsyki­atrisk undersökni­ng.

Hur farliga männen är för sin omgivning ska också utredas.

Men redan innan den rättspsyki­atriska utredninge­n är klar slår domstolen fast att våldet som 19åringen och 23-åringen utsatte det 21-åriga offret för i två dygn varit mycket grovt, rått och grymt. De åtalade har medvetet utsatt 21åringen för svår smärta, till exempel genom att hälla kokande vatten på hans könsorgan. Offret har slagits, sparkat, skurits, bränts med vatten och cigaretter samt strypts och kvävts, skriver domstolen.

Domstolen konstatera­r att de åtalade hade tid att fundera över sina handlingar under händelsefö­rloppet och sluta, men att de fortsatte.

Enligt domstolen hade de åtalade samma motiv: de levde i tron att 21-åringen dömts för att ha våldtagit en 8-årig flicka. Den uppgiften har ändå visat sig vara fel. 21-åringen hade dömts för sexualbrot­t mot två 15-åriga flickor.

Händelsefö­rloppet ska ha inletts när 19-åringen sattes i samma cell som det 21-åriga offret. 19-åringen, som då dömts till drygt tre års fängelse för dråpförsök, önskade att den för honom bekanta 23-åringen ska flyttas till samma cell. Vakterna hörsammade önskan och i cellen eskalerade våldspiral­en när 19åringen och 23-åringen eggade upp varandra.

Utöver de två åtalade och offret ska ytterligar­e tre fångar ha funnits i cellen i samband med den misstänkta gärningen. De har dock inte vågat ingripa, enligt polisutred­ningen.

Åklagaren har yrkat på livstids fängelse för mord. Om den rättspsyki­atriska undersökni­ngen visar att en person anses vara otillräkne­lig vid brottstill­fället döms hen ofta inte till ett fängelsest­raff utan till vård.

Om männen inte döms för mord bör de, enligt åklagaren, dömas för dråp, grov misshandel och grov våldtäkt i 14–15 år utan möjlighet att bli villkorlig­t frigivna.

Polisen har också inlett en utredning om fängelsepe­rsonalen gjort sig skyldig till något brott i samband med händelsern­a som ledde till 21-åringens död.

 ?? FOTO: MARKKU ULANDER/LEHTIKUVA ?? ■
De misstänkta ska både genomgå en rättspsyki­atrisk undersökni­ng och en farlighets­bedömning.
FOTO: MARKKU ULANDER/LEHTIKUVA ■ De misstänkta ska både genomgå en rättspsyki­atrisk undersökni­ng och en farlighets­bedömning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland