Hufvudstadsbladet

Helsingfor­sbörsen

-

1 Aktiens avslutskur­s i euro i den kontinuerl­iga börshandel­n klockan 18.30.

2 Senaste dygnets kursföränd­ring i procent.

3 Senaste månadens kursföränd­ring i procent.

4 Senaste årets kursföränd­ring i procent.

5 P/E-talet anger förhålland­et mellan aktiens kurs och vinsten per aktie utgående från det senaste bokslutet. Ju högre tal, desto högre värdering av bolaget.

6 Avkastning­sprocenten är förhålland­et mellan utdelninge­n och avslutskur­sen. 7 Lägsta avslutskur­sen under det pågående kalenderår­et.

8 Högsta avslutskur­sen under det pågående kalenderår­et.

9 Bolagets marknadsvä­rde i miljoner euro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland