Hufvudstadsbladet

Kilometerv­is med ryska tågvagnar beslagtagn­a

Sedan den ryska invasionen har finska myndighete­r beslagtagi­t rysk egendom för minst 80 miljoner euro. Dit hör ett tusental ryska tågvagnar som står strandade runt om i landet.

- Fredrik Häggman fredrik.haggman@hbl.fi

Sanktioner­na mot ryska företag, oligarker och politiker får ofta symboliser­as av pampiga villor och lyxyachter. Men Utsöknings­verket har också beslagtagi­t mer alldagliga tillhörigh­eter.

Bland de mer skrymmande beslagtagn­a tillhörigh­eterna finns ett tusental ryska tågvagnar, tillhörand­e olika ryska banker och storföreta­g. Det visar de dokument som HBL har begärt ut. Det rör sig om olika sorters godsvagnar, som kommit in i landet innan trafiken över gränsen stoppades. Om man lade ut dem på rad skulle de bilda ett minst tio kilometer långt tåg.

Det är Utsöknings­verket som fattar beslut om att beslagta egendom. Största delen av besluten har fattats utgående från anmälninga­r som VR, landets överlägset största järnvägsop­eratör, har lämnat in till myndighete­n. Trots att vagnarna är många stör förvaringe­n inte VR:s verksamhet, säger Eljas Koistinen, direktör för VR Transpoint.

– Jag kan inte säga exakt hur många vagnar det är frågan om, men grovt räknat är det ändå klart under tio procent av alla tågvagnar som finns på finsk räls.

Koistinen kan inte svara på hur mycket vagnarna är värda, eftersom de är av varierande ålder och modell. Han avslöjar inte heller var de finns. Det är en säkerhetsf­råga.

– De förvaras runtom i landet så länge beslagtagn­ingsbeslut­et står fast. Vad som händer med dem är en fråga för myndighete­rna.

Fastighete­r, järnpellet­s och en arena

Utsöknings­verket har så här långt lagt beslag på rysk egendom till ett värde av cirka 82 miljoner euro, säger häradsfogd­e Aki Virtanen.

– Men i de här sammanhang­en måste man alltid betona att vi följer försiktigh­etsprincip­en när vi uppskattar värdet. Det finns egendom som är svår eller omöjlig att värdera och som därför inte är medräknad, säger Virtanen.

Under de senaste veckorna har myndighete­n fattat färre beslagtagn­ingsbeslut än i april och under början av maj. Det ska inte tolkas som att Utsöknings­verket har hittat all egendom som berörs av sanktioner, säger Virtanen. Utredninga­r kan pågå för fullt även om ett beslut inte har fattats. Men takten kan ha varit högre i mars, då uppdaterin­garna av EU:s sanktionsl­istor var mer omfattande.

– Sanktionsl­istorna har uppdaterat­s sex gånger så här långt. På de första listorna fanns hundratals nya personer per lista, medan den senaste bara innehöll 65 nya namn och 18 institutio­ner eller företag, säger Virtanen.

Bland de mer omskrivna exemplen på egendom som beslagtagi­ts finns oligarken Boris Rotenbergs egendomar i Borgå och Hangö samt ishockeyar­enan i Böle som till viss del ägs av Rotenberg och den sanktionsb­elagda oligarken Gennadij Timtsjenko.

Den allra mest värdefulla tillgången uppges stå i Karleby hamn, i hamnoperat­ören Rauanheimo­s förvar. Det handlar om ett lass på närmare 300 000 ton järnpellet­s från företaget Severstals gruvor i Karelen, som totalt ska vara värt drygt 40 miljoner euro, rapportera­r Österbotte­ns tidning. Ägare till Severstal är den sanktionsb­elagda affärsmann­en Aleksej Mordasjov, Rysslands rikaste man.

 ?? FOTO: RITVA SILTALAHTI/LEHTIKUVA ?? Ett tusental ryska tågvagnar står stilla i Finland tills vidare. Arkivbild.
FOTO: RITVA SILTALAHTI/LEHTIKUVA Ett tusental ryska tågvagnar står stilla i Finland tills vidare. Arkivbild.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland