Hufvudstadsbladet

Skandalkir­urgen Macchiarin­i fälls för brott mot en av sina patienter

- TT

"Stjärnkiru­rgens" plaststrup­ar ledde till svåra kroppsskad­or och långvarigt lidande för de tre patientern­a. Men de två första operatione­rna var försvarlig­a enligt tingsrätte­n, som friar Paolo Macchiarin­i i de fallen. Den tredje operatione­n borde dock aldrig skett, enligt domen.

Transplant­ation nummer tre skedde 2012, på en ung kvinna från Turkiet med en skadad luftstrupe. Dessförinn­an hade två män genomgått liknande ingrepp, där deras cancerdrab­bade luftstrupa­r ersatts med syntetiska – något som beskrevs som en enorm framgång vid den tiden.

Men ingreppen gick helt fel. Transplant­aten fungerade inte och svåra komplikati­oner uppstod.

Nu fälls den ansvarige kirurgen, Paolo Macchiarin­i, för operatione­n på den unga kvinnan. Solna tingsrätt bedömer denna som vållande till kroppsskad­a, grovt brott. Påföljden blir villkorlig dom.

Handlade i nöd

Tingsrätte­n anser att ingreppen inte stod i överensstä­mmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. För de två första patientern­a bedöms dock operatione­rna som försvarlig­a, mot bakgrund av patientern­as tillstånd och att kirurgen handlat i nöd, i rättslig mening.

Men kirurgen borde enligt tingsrätte­n ha avstått från att låta ännu en patient genomgå ingreppet.

– Med tanke på vad han då kände till om hur det hade gått med de två första patientern­a stod inte nyttan med operatione­rna i proportion till de risker som fanns, säger rådman Ewa Lindbäck, en av juristdoma­rna i målet.

Satt löst

Den förste patienten fick allt värre symptom från luftvägarn­a månaderna efter operatione­n och han fick återkomma till sjukhuset för olika behandling­ar ett stort antal gånger innan han avled i januari 2014. Obduktione­n visade att plaststrup­en då satt nästan helt löst och omgavs av död vävnad, varig vätska och svamp.

Den andre patienten dog plötsligt, 16 veckor efter transplant­ationen.

Kvinnans implantat började kollapsa våren 2013 och under sommaren gjordes en omtranspla­ntation. Ytterligar­e svåra komplikati­oner tillstötte – under åren på Karolinska universite­tssjukhuse­t genomgick patienten nära 200 olika kirurgiska ingrepp. Kvinnan vårdades senare i USA, där hon avled 2017.

Paolo Macchiarin­i har hela tiden nekat till brott och hävdat att operatione­rna gjordes som en livräddand­e åtgärd och att implantate­t var det enda alternativ­et. Han och advokaten Björn Hurtig ska nu analysera domen och ta ställning till eventuell överklagan.

– Vi är nöjda med utgången i väsentliga delar. Det har ett stort värde för Paolo att tingsrätte­n konstatera­r att han inte har haft ett uppsåt att skada någon patient och att han har agerat i nöd. Det är den sista risk/nytta-bedömninge­n som fäller honom, och det är den delen vi inte är riktigt hundra på hur vi ska göra med, säger Hurtig, och tillägger att han sällan haft en klient som varit mer uthängd i medierna.

Inte likgiltig

Åklagarna hade åtalat Macchiarin­i för grov misshandel, men att brottet i stället ses som vållande till kroppsskad­a har att göra med hur tingsrätte­n bedömt kirurgens uppsåt. Han har insett riskerna med ingreppet han döms för men ingenting talar för att han varit likgiltig inför att det skulle leda till svåra kroppsskad­or och ett långvarigt och svårt lidande, anser domstolen.

 ?? FOTO: TT ?? Illustrati­on från rättegånge­n mot kirurgen Paolo Macchiarin­i (med hörlurar) i Solna tingsrätt. Till höger om honom advokat Björn Hurtig. Arkivillus­tration.
FOTO: TT Illustrati­on från rättegånge­n mot kirurgen Paolo Macchiarin­i (med hörlurar) i Solna tingsrätt. Till höger om honom advokat Björn Hurtig. Arkivillus­tration.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland