Hufvudstadsbladet

Finländska framgångsg­renen kan försvinna från OS

- TT

NORDISK KOMBINATIO­N Nordisk kombinatio­n är den enda grenen i vinter-OS med bara män. I slutet av juni ska det bestämmas om kvinnor ska få vara med i Milano-Cortina d'Ampezzo 2026. Det finns dock en möjlighet att grenen stryks helt från OS-programmet.

Nordisk kombinatio­n, backhoppni­ng och längdskidå­kning, har funnits med på OS-programmet ända sedan starten 1924. Men nu kanske vintergren­ens tid är ute.

– Vad jag hört högt och tydligt i korridorer­na är att lösningen på könsfrågan är att ta bort grenen helt från 2026 års program, säger amerikanen Billy Demong, som deltagit i fem OS i nordisk kombinatio­n och som nu jobbar i USA:s skidförbun­d.

– Att ta bort en av sporterna från de första spelen skulle vara tragiskt, kortsiktig­t och missriktat.

Den 24 juni ska Internatio­nella olympiska kommittén (IOK) ta beslut om tävlingssc­hemat för vinterspel­en 2026.

– En sport som skidalpini­sm har tillkommit och jag hör att IOK inte vill utöka antalet aktiva och lösningen är då att ta bort nordisk kombinatio­n, säger Demong.

Tävlingsdi­rektören för nordisk kombinatio­n i Internatio­nella skidförbun­det, Lasse Ottesen, säger att han inte hört något officiellt från IOK om att ta bort grenen från OSprogramm­et.

– Vi hör spekulatio­ner från olika sidor. Om IOK, av någon anledning, inte inkluderar kvinnor i nordisk kombinatio­n till 2026, vad händer med herrtävlin­gen då? Blir det en signal om att 'ni får vara med 2026 men 2030 ska det vara lika mellan könen' och då tas grenen bort, säger Ottesen.

 ?? FOTO: ALESSANDRA TARANTINO/AP/TT ?? Nordisk kombinatio­ns-åkare under OS i Peking i februari.
FOTO: ALESSANDRA TARANTINO/AP/TT Nordisk kombinatio­ns-åkare under OS i Peking i februari.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland