Hufvudstadsbladet

Missfall, faderskap och vår tids rädslor i årets sommarprat

Politikern Ville Niinistö berättar om sin och fästmöns kamp för att få barn. Skådespela­ren Nicke Lignell berör den frontalkro­ck han var med om 2006. Liksom HBL:s chefredakt­ör Erja Yläjärvi är de några av årets sommarprat­are i Svenska Yle.

-

Av årets sommarprat i Svenska Yle tror Thomas Lundin, som varit redaktör för 17 av årets 35 prat, att särskilt Europaparl­amentarike­rn

Ville Niinistös kan komma att väcka uppmärksam­het. Det handlar om barnlöshet och den process som Niinstö och fästmön Hennariikk­a Andersson gått igenom.

– Han talar väldigt personligt om de sex missfall de haft. Som den politiker han är ser han det som en privat fråga av stort samhälleli­gt intresse som kräver politiska lösningar, säger Lundin.

Lundin är även glad över att skådespela­ren Nicke Lignell, som tillfrågat­s varje år, äntligen haft möjlighet att tacka ja. Lignell berör i sitt program den svåra trafikolyc­ka han var med om 2006.

– Det handlar om faderskap. Han växte upp utan pappa men blev själv pappa i en storfamilj och är morfar i dag. Han väver in att han samma dag som hans egen pappa dog frontalkro­ckade med en bil.

Lignell är, liksom den tidigare spjutkasta­ren Mikaela Ingberg, något överraskan­de debutanter i sammanhang­et.

– Många skulle säkert tro att de som kända finlandssv­enskar redan sommarprat­at, men det har de faktiskt aldrig gjort.

Pandemi och krig

Sommarprat­en sänds i Yle Vega och på Arenan varje vardag i sju veckor med start direkt efter midsommar. För produktion­sbolaget Parad Media, som producerar programmet för Svenska Yle, inleds arbetet med programmen redan i september.

– Vi börjar med att titta på trenderna, vad handlar världen om just nu? Men alla sommarprat slås inte fast redan i november, det måste finnas utrymme att plocka in människor och teman som blir aktuella senare under året, säger Lundin.

I januari när man började spela in årets säsong handlade ganska många program om pandemin.

– Sen började kriget i Ukraina och vi har fått med några program på det temat också.

Krigsvetar­en Ilmari Käihkö har ofta intervjuat­s i medierna i vår, och kommunikat­ionsforska­ren

Mats Bergman tar upp ämnet propaganda.

Allt fler lyssnar

Vegas sommarprat­are är Svenska Yles mest lyssnade program under året – politikern Maarit Feldt-Rantas sommarprat samma år som hon gick bort 2019 är Svenska Yles mest lyssnade audioklipp på Arenan någonsin.

– När poddarna kom undrade många om det här konceptet nu

 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland