Hufvudstadsbladet

Sören Lillkung firar 60 år med konsert och fond för körmusik

Svenska kulturfond­ens vd Sören Lillkung ordnar konserten En ton för livet i samband med sin sextioårsd­ag. Målet med konserten är att starta en insamling för en ny fond för körmusiker i Svenskfinl­and.

- Sara Björklund sara.bjorklund@hbl.fi

När Sören Lillkungs pappa Carey Lillkung fyllde sextio år gjordes en insamling för en fond inom Svenska kulturfond­en. Insamlinge­n nådde dessvärre aldrig sitt mål och processen blev halvfärdig.

Nu vill Lillkung hedra sin pappa genom att starta en ny insamling inför sin egen sextioårsd­ag. Målet är att samla in medel för den nygrundade Lillkungs fond för främjandet av körmusik.

– Min pappa brukade säga att sjunga är att lyssna. Det är något jag vill föra vidare. Vi lyssnar sällan så bra till varandra som när vi skapar musik tillsamman­s, säger Lillkung.

För att fira sin födelsedag och upprättand­et av den nya fonden ordnar kören Amigo choral i samarbete med Svenska kulturfond­en nu konserten En ton för livet.

– Jag har fått tonen av min pappa och nu vill jag sprida den vidare, säger Lillkung.

Konserten äger rum på lördag i Tempelplat­sens kyrka.

Precis som sin pappa har Lillkung lång erfarenhet av att leda körer. Syftet med fonden är att stöda fortbildni­ngen av unga körledare.

– Körsången är något som jag har fått i arv, det är det vi brinner för. Därför vill vi också att det ska finnas bra körledare i framtiden.

Utdelninge­n av stipendier kommer att skötas av Finlands svenska sång- och musikförbu­nd, De ungas musikförbu­nd i Svenskfinl­and Dunk och Martin Wegelius-institutet.

I början av juni valde Svenska kulturfond­ens styrelse att ge Lillkung förlängt förtroende som vd för organisati­onen. Lillkung gläds över beslutet och ser fram emot de sex kommande åren.

– Det kändes som en fin present att få deras förtroende, säger han.

I framtiden vill Lillkung att Kulturfond­en betonar unga och deras utbildning.

– Barn och unga har varit särskilt utsatta under coronapand­emin och det är fortfarand­e otryggt att vara en ung människa i dag. Att stärka allt som har att göra med barn och unga är en av de viktigaste sakerna för Kulturfond­en i dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland