Hufvudstadsbladet

Wiklöfbok i engelsk översättni­ng

-

Staffan Bruuns bok Anders Wiklöf, murarens son kom ut 2019 på Schildts & Söderström­s. Nu har boken översatts till engelska och ges ut under titeln Anders Wiklöf, The Brilcklaye­r´s son av Burt Kobbat AB.

– Anders behöver en engelsk upplaga för sina internatio­nella kontakter, säger Staffan Bruun till HBL.

Upplagan är enligt Bruun ett par hundra exemplar och översättni­ngen är gjord av Elspeth Randelin. HBL

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland