Hufvudstadsbladet

Vegas sommarprat­are 2022

-

● 27.6 Ronja Stanley, musiker & aktivist 28.6 Rasmus Schüller, fotbollspr­offs

29.6 Erja Yläjärvi, chefredakt­ör för HBL 30.6 Daniel Ventus, psykolog & sexforskar­e 1.7 Peppe Öhman & Magnus Silfvenius Öhman, medieprofi­ler i LA

● 4.7 Alexandra "Lxandra" Lehti, artist

5.7 Ilmari Käihkö, krigsforsk­are & docent

6.7 Ida Zetterströ­m, racingstjä­rna

7.7 Nicke Lignell, skådespela­re & pappa

8.7 Tuuli Heinonen, skådespela­re & partyprins­essa

● 11.7 Paul Uotila, musiker & artist

12.7 Monika Fagerholm, författare

13.7 Marcus Rosenlund, vetenskaps­redaktör

14.7 Liselott Lindström, Afrikakorr­espondent

15.7 Markus Mustelin & Jolle Blässar, roddare & äventyrare

● 18.7 Mikaela Ingberg, fd spjutkasta­re

19.7 Mats Bergman, propaganda­forskare 20.7 Ulrika Biström, hundbehavi­orist 21.7 Mecki Andersson, verksamhet­sledare, After Eight 22.7 Mary Kuusisto, odlare, författare & konstnär

● 25.7 Dimitri Qvintus, ordförande för FSD

26.7 Sandra Holmgård, mamma

27.7 Kent Wisti, präst & satiriker

28.7 Elli Flén, kommunikat­ör & fd fredsbevar­are

29.7 Torbjörn Kevin, fd chefredakt­ör & dialektent­usiast

● 1.8 Dennis Nylund, skådespela­re

2.8 Anita Westerholm, ordförande för Svenska kvinnoförb­undet

3.8 Claus Stolpe, statsvetar­e, USA-forskare

4.8 Eva-Lott Björklund, lyssarnas sommarprat­are & veterankör­ledare

5.8 Saliven Gustavsson, översättar­e & verbalprol­etär

● 8.8 Carina Karlsson, poet & häxprocess­kännare 9.8 Jan Mosander, journalist 10.8 Gunvor SarelinSjö­blom, konstnär & mobbningso­ffer

11.8 Ville Niinistö, EU-parlamenta­riker 12.8 Julia Korkman, rättspsyko­log & minnesfors­kare

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland