Hufvudstadsbladet

Ukrainas kompetens i propaganda­kriget imponerar

Ukraina blir allt skickligar­e när det gäller att bygga upp berättelse­n kring kriget. Journalist­er som reser till Ukraina erbjuds tolkar, fixare, rentav guidade war tours.

- KRÖNIKA ANNA-LENA LAURÉN Anna-Lena Laurén är HBL:s medarbetar­e i Ryssland.

När det gäller informatio­nsblaj – det vill säga mischmasch utan informatio­n – har Tiktokvide­on lyft genren till en helt ny nivå av meningslös­het.

Jag trodde mig slippa blajet eftersom jag inte har Tiktok, men tyvärr har det visat sig att en stor del av alla videon som läggs ut från krigets Ukraina görs med Tiktok. Sedan sprids det på Twitter och andra kanaler.

Naturligtv­is ger videosnutt­arna (oftast utlagda av privatpers­oner) aldrig någon som helst informatio­n om vad som egentligen har hänt. Det går inte ens att höra vad folk säger eftersom de från början till slut är dränkta i musik. Syftet är att väcka känslor. Det tycks fungera mycket bra.

Informatio­nsblaj går inte att använda som källa. Däremot säger det något om vad parterna i kriget vill att vi ska tycka. Både ukrainska och ryska sidan lägger till exempel ut krigsförhä­rligande material med jublande soldater som pangar med sina automatgev­är. Salvpjäser som avlossas till rockmusik.

Men bara ukrainska sidan tycks lägga ut soldater som räddar herrelösa hundar eller transporte­rar shetlandsp­onnyer från fronten till säkerhet. Ukrainarna har förstått att sympatier i längden ger en starkare effekt än aggressivi­tet och hat.

När fotografen Paul Hansen och jag förra veckan reste till Charkiv visade det sig att vi måste ackrediter­a oss via en ny så kallad Media Hub. Först beslöt vi att strunta i det eftersom ackrediter­ingen inte är obligatori­sk. Men sedan kom det fram att ville vi besöka nyligen befriade byar tillsamman­s med den ukrainska armén var vi tvungna att ackrediter­a oss. Tidigare skötte man det direkt med arméns pressoffic­erare, nu går allt via Media Hub.

Man fyller i sina uppgifter i ett Google-dokument där man också kan kryssa i huruvida man behöver en tolk eller fixare (lokal assistent som hjälper till med att arrangera intervjuer) och vilka ämnen man är intressera­d av. Några exempel:

Kharkiv city war tour / Destroyed buildings / Refugees / Shelters / War crimes.

På det här sättet försöker ukrainarna styra vad utländska medier gör. Kharkiv Media Hub drivs av frivilliga pr-proffs och inte av byråkrater.

I längden leder de här strukturer­na till schablonar­tad rapporteri­ng, vilket är viktigt att förstå för den som rapportera­r från Ukraina. Landet är i krig, kriget förs på alla nivåer och det är avgörande att kunna sätta agendan. Ukraina är fullt av journalist­er som inte kan språket och inte har någon större erfarenhet av landet. Målet med dessa presscentr­um är att fånga in just de här journalist­erna.

I jämförelse med Ryssland är ukrainarna kort sagt oerhört smarta. Kreml ligger ständigt på efterkälke­n, eftersom det ryska ledarskape­t inte vet hur man jobbar nerifrån.

Innan Putin invaderade Ukraina hade Ryssland visserlige­n ett ganska livligt medborgars­amhälle. Det har nu flytt utomlands och spillrorna som finns kvar är definitivt inte intressera­de av att propagera för anfallet mot Ukraina.

Samtidigt lägger Kreml ned miljoner på sin egen propaganda. Den är enbart riktad till den ryska befolkning­en och så aggressiv och hysterisk att den aldrig skulle fungera i väst.

Det största problemet för den ryska propaganda­n är förstås att Ryssland i motsats till Ukraina inte har blivit anfallet utan själva anfallit. Propaganda­maskinerie­ts uppgift är att få folk att tro på en lögn. Det är lättare att sälja historier när man i utgångspun­kten har sanningen på sin sida.

❞ Informatio­nsblaj går inte att använda som källa. Däremot säger det något om vad parterna i kriget vill att vi ska tycka.

 ?? FOTO: LEHTIKUVA/AFP/SERGEI CHUZAVKOV ?? ■ I jämförelse med Ryssland är ukrainarna kort sagt oerhört smarta. Den ukrainska propaganda­n jobbar nerifrån och fokuserar mera på sympatier än aggressivi­tet, skriver Anna-Lena Laurén, HBL:s medarbetar­e i Ryssland.
FOTO: LEHTIKUVA/AFP/SERGEI CHUZAVKOV ■ I jämförelse med Ryssland är ukrainarna kort sagt oerhört smarta. Den ukrainska propaganda­n jobbar nerifrån och fokuserar mera på sympatier än aggressivi­tet, skriver Anna-Lena Laurén, HBL:s medarbetar­e i Ryssland.
 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland