Hufvudstadsbladet

Ryssland bör buas ut

-

Svar till Jarl Hagelstam (HBL 10.6) som svarade på min insändare (HBL 4.6) om att FN borde ha ett högsta råd som kan agera och stoppa krig. Begrepp som ”att få någon på knä” kan ha olika betydelser, nämner här tre viktiga.

Sanktioner, som västvärlde­ns, kan leda till att den andra parten lider skada, det ryska folket får lida trots att de inte kan eller vill påverka sin statsledni­ng, som säkert själva garderat sig ekonomiskt.

Att få Ryssland politiskt på knä kan innebära att sanktioner­na leder till att nationen spricker eller kollapsar, utifrån eller inifrån, om det inte finns sådana i statsledni­ngen som har förnuft och ett uns fredsvilja eller bryr sig om andra människor och tredje världens livsmedels­problemati­k.

Moraliskt och etiskt bör ansvarsper­soner i auktoritär­a statsledni­ngar följa med egna handlingar, uppskatta antalet döda och skadade samt kunna erkänna skadorna de åstadkommi­t. Ukraina, som till 2014 inte upplevde sig ha några fiender, har blivit angripet av ett krigiskt grannland som i avundsjuka beter sig som ett rovdjur. Statsledni­ngen och patriark Kirill kunde ”falla på knä” och be om förlåtelse, trots att det gjorda varken kan suddas ut eller förlåtas inom lång framtid. Anfallaren­ockupanten bör återbygga upp det som förstörts, efter att ha lämnat Ukrainas territoriu­m.

Den första ryska soldaten som nu dömts för krigsbrott, efter att på uppmaning ha skjutit en civil man, har erkänt sitt förfarande och har bett änkan om förlåtelse. Han förstod konsekvens­erna av sitt handlande, vilket även personer i statsledni­ngar bör förstå, om det finns något sådant som heder. President Putin, som sänder unga och ovetande in i krig, bär ansvar för egna soldater och deras förstörels­e i Ukraina. Överenskom­na internatio­nella avtal har brutits och fortsatt krig visar att Ryssland är en falsk och nonchalant rövarmakt.

Seriösa överbefälh­avare ska överblicka fältet, erkänna skuld och förlust, det vill säga om hen har ett samvete. När soldater från fältet kan erkänna sina handlingar är det horribelt om inte landets ledning kan gör det. Ryssland bör ”buas ut” tills presidente­n och statsledni­ngen förstår sin skam och sitt nederlag i att hänsynslös­t angripa ett suveränt och demokratis­kt grannland.

Ann-Sofi Wärnå

Karis

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland