Hufvudstadsbladet

Många rederier struntar i världshave­n

-

Det förvånar mig inte alls att min kritik mot kryssnings­fartygens nedsmutsni­ng i Karibiska havet möts av ett blånekande från själva industrin. Jerker Åkerman, som jobbar som maskinchef på Norwegian Cruise Line, bedyrar att allt som åker ut i oceanerna är rent som vatten tack vare de avancerade reningsver­k som finns ombord. ”Allt som inte kan processas skickas iland som återvinnin­g. Allt detta är noga kontroller­at och dokumenter­at”, framhäver Åkerman (HBL 16.6).

Må så vara i Europa, där lagstiftni­ngen är sträng och myndighete­rnas övervaknin­g på en helt annan nivå än den till exempel i Mexiko, för att inte tala om SydaDet merika. Det handlar givetvis enbart om lagstiftni­ng och inte om god vilja från en miljardind­ustri, där aktieägarn­as vinstutdel­ning är det enda viktiga. Kryssnings­industrin, precis som bilindustr­in och otaliga andra industrier, regleras av lagstiftni­ng och är den vag utnyttjas kryphålen hänsynslös­t.

Vi nordbor lever i reglerade och relativt rena samhällen där myndighete­rna vakar över oss dag och natt, men de lagar som dikterar vad man får göra och inte göra i Karibiska havet är ytterst tvetydiga och övervakas av korrupta politiker, som tillåter vad som helst mot en rejäl dusör.

Åsikten om kryssnings­fartygens förorening är ingalunda min egen.

har i åratal skrivits om problemet i världspres­sen och kritiken riktas främst mot den bristfälli­ga lagstiftni­ngen. Så länge myndighete­rna blundar för de groteska missförhål­landen som råder kommer förorening­en att fortsätta. Norwegian Cruise Line, som även erbjuder kryssninga­r i Karibiska havet, bedriver eventuellt en sundare politik vad avfall beträffar, men ack så många rederier struntar i vad som händer med världshave­n så länge de kan uppvisa hyfsade vinster, nu ett krav som efter två år av paralyseri­ng på grund av coronapand­emin är mer än aktuellt.

Janne Blomqvist

Mérida, Mexiko

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland