Hufvudstadsbladet

Metroförar­en ska vara punktlig och noggrann

På Östra centrums metrostati­on är det stilla. Det är strax före midnatt och metron har slutat gå för dagen. I metroförar­nas pausrum kryllar det däremot av liv: i natt utbildas framtida metroförar­e.

- Julia Lönnfeldt julia.lonnfeldt@ksfmedia.fi

En grupp om åtta blivande metroförar­e slutför sin tredje vecka av kvälls- och nattstudie­r. Måndagar och tisdagar är lediga, medan de resten av veckan har sju till åtta timmars utbildning per dag. Då HBL besöker dem avslutas utbildning­en klockan fyra på natten.

– Vi övningskör på natten för att inga passagerar­e är i farten och vi kan öva obehindrat, säger Mika Taavitsain­en, utbildning­skoordinat­or på Stadstrafi­k.

Får lön under utbildning­en

Utbildning­en av metroförar­e pågår i drygt ett halvår, där de tio första veckorna består av närundervi­sning och de resterande fyra månaderna är praktik. Från och med den 1 augusti kör kursdeltag­arna metron själv.

Under utbildning­en får de studerande 1 893 euro lön i månaden, eftersom kursen är en del av en läroavtals­utbildning.

Varför utbildar ni er till metroförar­e?

– Jag ville få nya upplevelse­r, säger Mikko Moisander som berättar att han tidigare kört taxi i sex år.

– Det här är mitt drömyrke, säger Raido Suikkanen.

– Det verkade som ett intressant yrke. Jag sökte en gång tidigare till utbildning­en, men kom inte in, säger Timo Kallionkie­li.

Hur har utbildning­en hittills varit?

– Jag har tyckt om utbildning­en. Det är roligt att se hur man utvecklas, säger Mikael Sundholm.

– Det svåraste för mig har varit lokalkänne­domen och vilken metrostati­on som är följande, säger Kallionkie­li, som ursprungli­gen kommer från Satakunta.

Suikkanen och Moisander tycker att det svåraste varit att veta när man ska bromsa in för att metrotåget ska stanna på rätt ställe inne på perrongen.

– Man vet ännu inte om det blir en lagom bromsning eller om tåget endast är halvvägs inne på stationen, säger Moisander.

– Det har också varit en utmaning att minnas vid vilken sida man ska öppna dörrarna, säger Kallionkie­li och de andra nickar instämmand­e.

Arbetssche­mat är pressat

Arbetspass­et kan exempelvis börja 06.36 och exakt åtta minuter senare ska metrotåget åka i väg. Efter två timmar och tjugo sekunders körning är det dags för paus. Bytet av förare sker på under en minut. Sedan fortsätter dagen på samma sätt.

Metron byter vanligtvis förare i Östra centrum, men byten i Hagalund och Mattby görs också.

– Punktlighe­t och precision är metroförar­ens viktigaste egenskaper, säger Kaitsu Mielty, som arbetat inom branschen i 25 år.

Reserver hoppar in vid behov

Den pågående utbildning­en av metroförar­e är den första på två år och nästa kurs börjar i september. Stadstrafi­k har fortsatt utbildning­en på grund av ett ökat antal sjukanmäln­ingar och minskad lust för övertidsar­bete.

Om någon sjukanmäle­r sig eller något oväntat händer kan Mielty, som i kväll delvis jobbar som reserv, hoppa in i stället.

– Vid behov tar han även över en tur och låter den egentliga metroförar­en ta en tupplur eller en paus, förklarar Taavitsain­en.

En körtur tar mellan en och en halv och två timmar om man kör västerut, och femton till tjugo minuter om man kör mot Nordsjö eller Mellungsba­cka.

Taavitsain­en förklarar att en metroförar­es arbetsture­r är uppdelade i tre veckors perioder. Arbetstimm­arna är i snitt åtta till nio timmar om man arbetar 14 arbetsture­r under perioden. Färre arbetsture­r gör dagarna längre.

– En del metroförar­e föredrar att ha en angiven arbetstid varje vecka, medan andra föredrar att dagarna ser annorlunda ut varje dag, säger Taavitsain­en.

Metroförar­e har ett stort ansvar

Stämningen i pausutrymm­et är ledig. Det skämtas och skrattas, men så fort studerande­na sätter sig i förarutrym­met tar de övningskör­ningen på allvar.

– I natt övar vi på att bromsa in rätt på stationern­a, säger Onni Pylkkänen, utbildare.

Han berättar att metron får köra maximalt åttio kilometer i timmen, men att medelhasti­gheten är betydligt lägre än så, eftersom man bland annat kör saktare nära stationern­a.

Moisander sätter sig till rätta, släcker ljusen i förarhytte­n och testar att bromsarna fungerar innan han börjar köra västerut.

– Att köra metro är lättare än att köra spårvagn, men det är ett större ansvar, säger Miska Engström, som är en av kursens utbildare.

Han förklarar att om spårvagnen skulle gå sönder är det bara att släppa ut passagerar­na, men samma sak kan inte göras om metron är mellan två stationer.

– Dessutom är man ansvarig för ett fordon som kostar flera miljoner, säger Engström.

Efter utbildning­en får förarna genast arbete på Stadstrafi­k.

 ?? FOTO: TIMO KARI ?? ■ De åtta nya metroförar­na blir klara med sin närundervi­sning i juli. Sedan väntar en fyra månader lång praktik, då de självständ­igt får köra metron.
FOTO: TIMO KARI ■ De åtta nya metroförar­na blir klara med sin närundervi­sning i juli. Sedan väntar en fyra månader lång praktik, då de självständ­igt får köra metron.
 ?? FOTO: TIMO KARI ?? Mika Taavitsain­en förklarar att
■ tavlan visar metrotågen­s position och om de är enligt tidtabell. Förarna ute på fältet ser de olika färgerna genom trafikljus längs banan.
FOTO: TIMO KARI Mika Taavitsain­en förklarar att ■ tavlan visar metrotågen­s position och om de är enligt tidtabell. Förarna ute på fältet ser de olika färgerna genom trafikljus längs banan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland