Hufvudstadsbladet

Småbrukarf­amiljens öde skildrat 1972

-

Pasis familj hankar sig fram i en liten stuga utanför kyrkobyn med hjälp av en åkerplätt och några kor. Under tröskninge­n börjar Pasi och hans polare Reiska koka hembränt trots hustruns varnande ord. Småbrukarf­amiljen får det allt svårare. YLE TEEMA 22.55

 ?? FOTO: YLE KUVAPALVEL­U ??
FOTO: YLE KUVAPALVEL­U

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland