Hufvudstadsbladet

Sture Fjäder: Jag hade inget med kassaskåps­avtalet att göra

Sture Fjäder vidhåller att han på egen hand fattade beslutet att avgå som Akavas ordförande, redan innan det så kallade kassaskåps­avtalet slöts. Enligt Fjäder var avtalet onödigt.

- Anna Korkman anna.korkman@hbl.fi

På fredagen rapportera­de Helsingin Sanomat att akademiker­facket Akavas ordförande Sture Fjäder kommer att avgå från sin post. Det var bara några dagar innan Fjäder själv hade planerat att offentligö­ra nyheten.

På en pressträff i går sade Fjäder att det sedan länge varit allmänt känt inom Akava att han kommer att avgå i förtid.

Fjäder återvaldes till Akavas ordförande i augusti 2020 för en fyraårs period.

– Redan 2020 på våren innan valet, var många inom Akava medvetna om att Sture möjligtvis slutar innan perioden avslutas 2024, säger Fjäder.

Nyheten om att det hemliga avtalet skulle ligga bakom Fjäders avgång avfärdar han. Det gjorde han också i en lång intervju med HBL på söndagen.

– Avtalet är daterat i september, efter att jag blev vald till ordförande. Jag ville inte ha avtalet, jag krävde inte det, säger han.

– Det var allmänt känt inom organisati­onen att jag kommer att sluta i förtid. Så därför var det här avtalet helt onödigt, säger Fjäder.

Fjäders underskrif­t finns ändå på avtalet. Också Ekonomiför­bundets ordförande Timo Saranpää, lärarfacke­t OAJ:s ordförande Olli Luukkainen och Teknikens akademiker TEK:s verksamhet­sledare Jari Jokinen har skrivit under överenskom­melsen.

– Saranpää krävde eller föreslog aldrig ett avtal. Det gjorde inte heller Jari Jokinen, säger Fjäder.

Han kommentera­r däremot inte huruvida OAJ:s dåvarande ordförande Olli Luukkainen krävde ett kassaskåps­avtal.

– Det finns en möjlighet att någon velat ha avtalet för att se till att jag håller fast vid det jag sagt, fortsätter han.

Han understryk­er också att avtalet inte var kopplat till att han återvaldes till ordförande 2020. Fjäder har varit Akavas ordförande sedan 2011.

– Varför skulle jag ha begränsat min frihet? I Akavas regler står det att ordförande­perioden är fyra år. Det låter inte helt logiskt att jag skulle ha gjort det, säger han.

Fjäder betonar att avtalet inte är av juridisk betydelse.

– Det är inget arbetsavta­l. Då Akava har förbundsmö­te i november väljs en ny ordförande. Åtminstone Jari Jokinen och Maria Löfgren som är verksamhet­sledare för löntagarna­s förhandlin­gsorganisa­tion har meddelat att de ställer sig till förfogande.

– Akava är en stark organisati­on. Och jag tror nog att organisati­onen kan fortsätta efter det här utan inre konflikter, säger Fjäder.

 ?? FOTO: MARKKU ULANDER/ LEHTIKUVA ?? Akavas långvariga ordförande Sture Fjäder under presstillf­ället på måndagen.
FOTO: MARKKU ULANDER/ LEHTIKUVA Akavas långvariga ordförande Sture Fjäder under presstillf­ället på måndagen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland