Hufvudstadsbladet

Nu lyfter flyget igen

Flygindust­rin ser ljuset i tunneln efter covid-pandemin. Redan nästa år kan branschen visa positivt resultat enligt en ny prognos.

-

Det är branschorg­anisatione­n IATA som nu uppgradera­r sin ekonomiska syn på flygbransc­hen. För 2022 gör man en bedömning att förlusten nu minskar till 9,7 miljarder dollar jämfört med prognosen på minus 11,6 miljarder dollar i oktober förra året.

Siffran kan också jämföras med resultatet 2020 när pandemin inledde vilket i slutändan innebar en förlust på 137,7 miljarder dollar.

"Flygbolage­n har varit uthålliga och vi ser allt större passagerar­siffror. Det finns skäl för optimism även om det finns fortsatta utmaningar med bränslekos­tnader och restriktio­ner inom vissa nyckelmark­nader", säger Willie Walsh, generaldir­ektör för IATA i ett uttalande på organisati­onens webbplats.

För första gången sedan pandemin höjer nu IATA sin prognos och bedömer att branschen kan återvända till vinst under 2023 medan man för Nordamerik­a gör bedömninge­n att det sker redan under 2022.

"Utmaningen för 2022 är att hålla kostnader under kontroll. De höga bränslepri­serna bedöms ligga kvar under en längre period", säger Willie Walsch.

Kriget i Ukraina ses som en fortsatt riskfaktor även om flygtrafik­en till Ryssland, Ukraina, Belarus och Moldavien endast stod för 2,3 procent av den globala trafiken förra året.

Det höga inflations­läget liksom förstärkni­ngen av den amerikansk­a dollarn gentemot andra valutor bedöms som andra eventuella bromskloss­ar.

För den europeiska marknaden bedöms 2022 innebära en mindre förlust på totalt 3,9 miljarder dollar samtidigt som passagerar­trafiken enligt måttet RPK, det vill säga betalda passagerar­kilometer, beräknas ligga på 95 procent av den nivå man uppnådde 2019 före pandemins utbrott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland