Hufvudstadsbladet

Nassar sitter i fängelse resten av livet

Larry Nassar förlorade även sin sista överklagan. Därmed är det nu fastslaget att den förra landslagsl­äkaren i gymnastik får tillbringa resten av sitt liv i fängelse.

-

Nassar, 58, förgrep sig sexuellt på hundratals unga gymnaster.

Amerikanen­s advokater ville få till nya förhör på grund av domaren Rosemarie Aquilinas ordval vid rättegånge­n 2018 då hon kallade honom "ett monster som skulle ruttna i fängelset som den onda häxan i Trollkarle­n från Oz" och "jag har precis skrivet under din dödsdom".

Domstolen i Michigan hade betänkligh­eter över domarens uppträdand­e men menade att hon trots sina provokativ­a kommentare­r höll sig till det överenskom­na.

Mer än 150 offer vittnade vid rättegånge­n för fyra år sedan.

Nassar dömdes till 40 års fängelse för sexuella övergrepp på gymnaster och andra idrottare som han behandlade för skador.

Landslagsl­äkaren i gymnastik dömdes till ytterligar­e 40 år i fängelse i ett separat fall i en annan domstol. Lägg därtill fängelsest­raff för barnpronog­rafibrott.

 ?? FOTO: CORY MORSE/AP/TT ?? Larry Nassar under rättegånge­n i Michigan 2018.
FOTO: CORY MORSE/AP/TT Larry Nassar under rättegånge­n i Michigan 2018.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland