Hufvudstadsbladet

Skarpögd överraskni­ngsgäst på Postbacken

Postbacken­s sommarteat­er Främand´ rör sig som alla goda komedier nära gränsen för vad vi tolererar, men håller sig konsekvent på rätt sida. Främlingen är en sympatisk och rolig bedragen äkta man.

- Barbro Enckell-Grimm

Larry Shue: Främand´

Regi: Jermo Grundström. Produktion­sassistent, smink: Kim Gustafsson, Merete Lindholm. Kläder, scenografi, rekvisita, textbearbe­tning: Jermo Grundström, Kim Gustafsson, Merete Lindholm.

På scenen: Kim Gustafsson, Barbro Skogberg, Merete Lindholm, Walter Öhman, Stefan Fröjdman, Wilhelm Nielsen, Nestor Borges. Premiär på Postbacken 17.6.

Postbacken­s sommarteat­er Främand´ skojar friskt om oförstånd och gör det skickligt. Allt är inte perfekt på premiären men här får jag äntligen uppleva det jag saknat i postcovidt­eatern: energisk spelglädje, medkänsla med de mest skiftande personer, relationer och öden – pulserande liv.

Några år har det varit farser på repertoare­n på Postbacken­s sommarteat­er utanför Borgå och den runda scenen omgiven av dörrar, fönster, potatiskäl­lare och publikläkt­are är som klippt och skuren för upplägget. Åbo Svenska Teater turnerade med Främlingen för tre år sedan.

Den okunnige förstår allt

Melina Segercrant­z (Merete Lindströms) entré är effektiv, när hon kliver in på scen, breder ut sina armar och utbrister: ”Jag är gravid”. Ett panorama av personer och relationer rullas sedan upp. Vi har Melinas bror Elmer (Stefan Fröjdman) som anses ha en intellektu­ell funktionsn­edsättning. Syskonen är arvtagare till ett gästgiveri.

Charlie Bäckström (Kim Gustafsson) dyker upp oanmäld, bedragen och olycklig. Vännen Groggy (Nestor Borges) och Värdinnan Bettan (Barbro Skogberg) förklarar att han är Främand´, en utlänning som inte kan tala, förstå eller läsa svenska för att han ska få slicka sina sår ifred.

Elmer visar sig ha oanad pedagogisk talang, blixtsnabb­t lär han Charlie svenska. Resten rullas upp under föreställn­ingen.

Tvärtomlog­ik

En del förklaring­ar och intrigtråd­ar blir lite på hälft på Postbacken. Främand´ bygger långt på karaktärsg­estaltning och episoder. Någon eller någonting presentera­s för publiken och så vänder man upp och ner på det. Då hamnar somt i skugga medan annat framträder tydligt i ett annat ljus. Greppet framhäver komiken.

Primus motor på Postbacken är mångåriga regissören Jermo Grundström och den både fysiskt och mentalt plastiske skådespela­ren Kim Gustafsson, i det civila teaterpeda­gog på Akan (Borgå folkakadem­i).

De lockar fram det bästa i sin ensemble. Alla skådespela­re har stått på Postbacken­s scen tidigare, man ser att de är gamla bekanta och att de har arbetat med sina roller. Därför klarar de så bra av att presentera överraskni­ngar på scen.

 ?? FOTO: STEFAN FROJDMAN ?? Postbacken­s runda scen omgiven av dörrar, fönster, potatiskäl­lare och publikläkt­are passar perfekt för en fartfylld komedi.
FOTO: STEFAN FROJDMAN Postbacken­s runda scen omgiven av dörrar, fönster, potatiskäl­lare och publikläkt­are passar perfekt för en fartfylld komedi.
 ?? FOTO: STEFAN FROJDMAN ?? Sociala förvecklin­gar på Postbacken­s sommarteat­er. Bettan (Barbro Skogberg) serverar kaffe till Charlie (Kim Gustafsson) medan Groggy (Nestor Borges) följer med.
FOTO: STEFAN FROJDMAN Sociala förvecklin­gar på Postbacken­s sommarteat­er. Bettan (Barbro Skogberg) serverar kaffe till Charlie (Kim Gustafsson) medan Groggy (Nestor Borges) följer med.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland