Hufvudstadsbladet

Ukraina förbjuder rysk musik och litteratur

Ryska författare och artister förbjuds att sprida sina verk i Ukraina, rapportera­r The Guardian.

-

Det ukrainska parlamente­t har stiftat två nya lagar för att stoppa rysk kultur.

Den första lagen innebär att ryska författare inte får trycka böcker i landet utan att först avsäga sig sitt medborgars­kap. Även import av böcker från Ryssland, Belarus och Donbass, det område i östra Ukraina som delvis ockuperats av Ryssland, förbjuds. För att importera ryskspråki­ga böcker från andra länder behöver man ett särskilt tillstånd.

Den andra lagen innebär att musik som skapats av ryska artister inte får spelas på radio eller tv eller i kollektivt­rafiken. Endast artister som har fördömt den ryska invasionen av Ukraina är undantagna från lagen. Motivering­en bakom beslutet är att rysk musik kan ”påverka separatist­iska stämningar i befolkning­en”.

Båda lagarna gäller endast personer som fått ryskt medborgars­kap efter Sovjetunio­nens fall 1991.

Ukrainas kulturmini­ster Oleksandr Tkatjenko har sagt att han välkomnar de nya lagarna. Efter att president Volodomyr Zelenskyj har underteckn­at besluten kan lagarna komma att träda i kraft i Ukraina.

Ukraina beskriver detta som en ”dekommunis­ering” av landet, men åtgärderna har även kallats ”avryssifie­ring”. De beskrivs av landet som nödvändiga efter att Ryssland under lång tid har försökt utplåna den ukrainska identitete­n.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland