Hufvudstadsbladet

Inga finlandssv­enskar vinnare i Hans Ruin-tävlingen

Inga finlandssv­enska författare fick plats på prispallen när den åttonde upplagan av Hans Ruin-tävligen avgjordes på lördagen – men två fick hedersomnä­mnanden.

- Jonas Forsbacka jonas.forsbacka@hbl.fi

Det kom in 255 bidrag till årets Hans Ruin-essätävlin­g, vilket är dubbelt så många som 2019 när tävlingen ordnades förra gången. Alla vinnare kom från Sverige, under årets prisceremo­ni som ägde rum i Bokens Hus i Vasa lördagen den 18 juni.

Jennifer Amin vann tävlingen

med essän Babels omvända pyramid, framför tvåan Elin Michaelsdo­tter med essän Timmarnas samling. På tredje plats kom Eva Warelius med essän Gräv där du står – en metafor tillika en beskrivnin­g av ett tillvägagå­ngssätt.

På grund av den rikliga mängden bidrag valde årets domare Ralf Andtbacka, Ann-Charlotte Palmgren och Ebba Witt-Brattström att dela ut hela fem hedersomnä­mnanden. Jakobstads­bon Mats Backström tilldelade­s ett hedersomnä­mnande för essän Blodbanket­t och Christoffe­r Steffansso­n, chefredakt­ör för Ikaros tidskrift i Åbo, för essän

Proust skulle ha älskat Playstatio­n.

Även Linn Eckeskog, Margareta Flygt och Maria Niemi tilldelade­s hedersomnä­mnanden på 300 euro.

Hans Ruin-tävlingen ordnas vart tredje år och finansiera­s av Svenska Kulturfond­en. I år arrangerad­es tävlingen för första gången av Tidskrifts­centralen, tidigare har den ordnats i samarbete med olika finlandssv­enska kulturtids­krifter.

Vinnarnas prissummor var 4 000, 3 000 och 2 000 euro. Alla som skriver essäer på svenska kan delta i tävlingen.

 ?? FOTO: ERIK ÅHMAN/PRESSBILD ?? Vinnarna av Hans Ruin-tävlingen fick ta emot sina pris i Vasa på lördagen. På bakre raden från vänster: Ebba Witt-Brattström, Elin Michaelsdo­tter, Christoffe­r Steffansso­n och Ralf Andtbacka. På främre raden: Jennifer Amin, Linn Eckeskog, Ann-Charlotte Palmgren och Mats Backström.
FOTO: ERIK ÅHMAN/PRESSBILD Vinnarna av Hans Ruin-tävlingen fick ta emot sina pris i Vasa på lördagen. På bakre raden från vänster: Ebba Witt-Brattström, Elin Michaelsdo­tter, Christoffe­r Steffansso­n och Ralf Andtbacka. På främre raden: Jennifer Amin, Linn Eckeskog, Ann-Charlotte Palmgren och Mats Backström.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland