Hufvudstadsbladet

Skamligt tiga ihjäl omoraliskt beteende – varför reagerar Samlingspa­rtiet först nu?

- Tommy Westerlund tommy.westerlund@ksfmedia.fi

Berättelse­rna som ett tiotal unga kvinnor för fram om Samlingspa­rtiets riksdagsle­damot Wille Rydman är upprörande. Dels för att en makthavare kan ha betett sig så omoraliskt och dels för att partiet har låtit det pågå i tio år och nöjt sig med att hänvisa offer till polisen.

Helsingin Sanomats långa

söndagsart­ikel om Samlingspa­rtiets riksdagsle­damot och fullmäktig­emedlem i Helsingfor­s Wille Rydman var skakande läsning. Det är upprörande och ytterst obehagligt det han uppges ha utsatt unga flickor för.

Själv tycks han inte inse något onormalt i sitt beteende. Han bestrider att han skulle ha betett sig osakligt och talar hellre om att han högst sannolikt tänker brottsanmä­la Helsingin Sanomat för grovt förtal.

Rydmans reaktion är helt väntad. Varför skulle han nu plötslig inse att hans beteende på något sätt skulle kunna ifrågasätt­as om han i åratal har levt efter sin egen moraliska kompass, som förefaller väldigt dåligt kalibrerad. En vuxen man i en politisk maktpositi­on ska inte umgås med minderårig­a och unga kvinnor som han har gjort.

Centralkri­minalpolis­en tog

för två år sedan kontakt med nio kvinnor för att höra sig för om det stämmer att en samlingspa­rtistisk riksdagsle­damot skulle ha betett sig osakligt mot unga kvinnor och flickor. Alla som kontaktade­s visste vem polisen avsåg - Wille Rydman. Men det som framkom nådde inte över tröskeln för vidare undersökni­ngar.

Rydman verkar enligt de berättelse­r som nu kommit i dagen ha varit väl medveten om var den juridiska gränsen går. Han har varit noggrann med att inte göra lagöverträ­delser. Även om det kanske inte visar sig vara något lagstridig­t han hållit på med så är det beteende många kvinnor nu beskriver ändå förkastlig­t av vilken man som helst, inte minst en makthavare. Moraliska och etiska överträdel­ser är inte alltid juridiskt sett brott. Men icke desto mindre ytterst allvarligt.

Enligt de tiotal kvinnor som i HS artikel träder fram så verkar omdömet ha brustit rejält. Rydman uppges ha utnyttjat sin politiska ställning då han sökt kontakt med och senare trängt sig på kvinnorna. I flera fall uppges han också ha trugat alkohol på minderårig­a och i något fall också varit våldsam.

Att tio kvinnor, oberoende av varandra, skulle ha hittat på de här berättelse­rna förefaller ytterst osannolikt.

Om Rydman har betett sig

på ett liknande sätt i tio år och det i huvudsak har skett genom kontakter han knutit med flickor och kvinnor som i någon form haft en koppling till partiet är det klart att det måste ha märkts och observerat­s av många inom partiet.

En av de drabbade minderårig­a flickorna tog kontakt med partiets tidigare vice ordförande Mari-Leena Talvitie, som i sin tur informerad­e partisekre­teraren. Men det ledde ingen vart, flickan uppmanades bara anmäla till polisen om något allvarligt inträffat. Talvitie, som var vice ordförande 2018–2020, säger till HS att hon litar på Rydman.

Enligt tidningen har bakgrundsd­iskussione­r med partiaktiv­a visat att Rydmans kontakter med minderårig­a och unga kvinnor har varit allmänt känt inom partiet. I och med det faller en stor och mörk skugga också över hela partiet. Hur har det tillåtits och accepterat­s? Har ingen tänkt på flickorna? Varför reagerar man så starkt först nu då HS har avslöjat misstankar­na mot Rydman?

Och vad är de fördömande­n som nu kommer värda? Inser man nu att det är så man måste reagera, men innerst inne upplevs det inte så märkligt?

I en kommentar några timmar

efter att HS publicerat sin artikel sade Samlingspa­rtiets ordförande Petteri Orpo att han har känt till sedan i vintras att misstankar­na mot Rydman utreds, men att allvaret och omfattning­en gick upp för honom först i och med HS artikel. Han säger att Samlingspa­rtiet ser seriöst på saken.

Hur fallet Rydman slutligen kommer att behandlas av Samlingspa­rtiet är oklart, men inom partiet finns också de som tar honom i försvar och skyller hela uppståndel­sen på medierna.

Partiet borde reagera senast nu och till en början tillsvidar­e koppla bort Rydman från alla uppdrag partiet har utnämnt honom till. Om utredninga­rna slutligen visar att Rydman har agerat enligt de många kvinnornas utsagor kan Rydman inte ha någon framtid i partiet. Väljarnas dom kommer först senare, om Rydman mot förmodan skulle ställa upp för omval, knappast för Saml men kanske för något annat parti.

Saml kan snabbt få känna av folkets reaktion på att den här verksamhet­en har kunnat pågå så länge utan att någon tagit bladet från munnen eller helt enkelt tagit i saken. Samlingspa­rtiets flow i opinionsmä­tningarna kan åtminstone tillfällig­t avta.

 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland