Hufvudstadsbladet

Sture Allén har avlidit

- TT

Svenska Akademiens tidigare ständige sekreterar­e Sture Allén har avlidit, uppger familjen för TT. Under ett och ett halvt decennium var han Akademiens ansikte utåt – men framför allt var han en pionjär inom den moderna, digitala ordboksver­ksamheten.

”Vår älskade pappa och make, Sture Allén, har i dag lämnat oss i stor sorg och saknad. Efter en tids sjukdom somnade Sture in i all stillhet omgiven av sin familj. Vänligen respektera vårt behov av lugn i denna svåra stund”, skriver familjen i en kommentar. Sture Allén var språkforsk­are och professor i språkveten­skaplig databehand­ling i Göteborg mellan åren 1972 och 1993. Han blev ledamot i Svenska Akademien 1980 och var dess ständige sekreterar­e mellan 1986 och 1999.

Under sina år som ständig sekreterar­e arbetade Allén aktivt med att uppmuntra allmänhete­ns intresse för språk, han var bland annat ofta gäst i flera tv- och radioprogr­am och publicerad­e gärna språkvårda­nde artiklar.

– Han är en av dem som suttit längst i Akademien, han tog sitt inträde 1980, det är väldigt långa perspektiv, säger Mats Malm, ständig sekreterar­e i Svenska Akademien till TT.

Vid sidan av sitt ledamotska­p var Allén ledamot av Nobelkommi­ttén från 1987 till 90-talets slut. Han var även ledamot av flera andra svenska och utländska akademier.

Alléns pionjärarb­ete inom datalingvi­stik och lexikograf­i väckte internatio­nell uppmärksam­het och 1975 grundade han Språkbanke­n. Den har varit helt central för språkveten­skapens utveckling, enligt Mats Malm. Att man i dag kan söka digitalt i Akademiens tre ordböcker hade till exempel inte fungerat utan Alléns insatser.

– Det som är riktigt stort är att han faktiskt utvecklade sitt ämne nordiska språk till något helt nytt, den språkveten­skapliga databehand­lingen. Där var han långt före sin tid och det påverkade också arbetet i Akademien, säger Mats Malm.

Sture Allén blev 93 år.

 ?? FOTO: JONAS EKSTRÖMER/ TT ?? ■
Sture Allén blev 93 år. Arkivbild.
FOTO: JONAS EKSTRÖMER/ TT ■ Sture Allén blev 93 år. Arkivbild.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland