Hufvudstadsbladet

Nytt mordoffer hittas på servicesta­tion

-

En död kropp hittas på en servicesta­tion i den psykologis­ka kriminalse­rien. Signalemen­ten som stationsäg­aren lämnar får Cadi att haja till. Man efterlyser Mia och Lee, medan ensamvarge­n Connor tampas med sin ångest. På bilden Ryan (Garmon Rhys) och Mari (Lowi Izzard). YLE TV1 22.00

 ?? FOTO: WARREN ORCHARD/ALL3MEDIA/YLE ??
FOTO: WARREN ORCHARD/ALL3MEDIA/YLE

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland