Hufvudstadsbladet

Populära Noux har fått en utmanare

Nationalpa­rkerna i Finland hade 3,6 miljoner besökare i fjol. I huvudstads­regionen finns två populära parker som lockar med nya vandringsl­eder.

- Petra Miettinen petra.miettinen@hbl.fi

Noux nationalpa­rk i Esbo hör till de populärast­e i Finland. Den hade cirka 274 400 besökare i fjol, vilket är något färre än året innan.

Däremot har en annan nationalpa­rk i huvudstads­regionen lockat flera besökare än tidigare, nämligen Sibbo storskog.

Under fjolåret gjordes sammanlagt 3,6 miljoner besök i alla Finlands 41 nationalpa­rker. Detta är något mer än år 2022.

Noux är den tredje mest besökta nationalpa­rken, medan Sibbo storskog ligger på sjunde plats.

”I Noux har vi styrt vandrare till omgivninge­n kring naturcentr­um Haltia, där det finns många leder, men de är inte en del av nationalpa­rken. Det har nu kommit mindre respons om rusning än under tidigare år”, säger Joel Heino vid Forststyre­lsens Naturtjäns­ter.

Bättre service ska locka besökare

Det är möjligt att en del av Noux tidigare besökare har övergått till Sibbo storskog. Där har antalet besök nämligen ökat med hela 28 procent jämfört med året innan.

”Kanske kan man säga att Sibbo storskog har blivit en konkurrent till Noux i fråga om antalet besök”, säger Joel Heino.

I Sibbo storskog har man jobbat aktivt med att förbättra servicen för att locka mera besökare.

”Under fem års tid har Forststyre­lsen satsat på Sibbo storskog, byggt nya rastplatse­r och förnyat många leder, som Bakunkärrs­rundan och Fiskträskl­eden. Sibbo storskog är lättillgän­glig för många, man kommer till nationalpa­rken med flera olika bussförbin­delser, säger Joel Heino Heino.

Ekonomiska effekter

Nationalpa­rkerna är naturskydd­sområden och därför är hållbart friluftsli­v viktigt. När man bygger nya rastplatse­r måste man beakta naturen. Exempelvis att grusbelägg­a leder skyddar trädens rötter för slitage.

Utöver antalet besök följer Forststyre­lsen upp lokalekono­miska effekterav nationalpa­rker. År 2023 var de lokalekono­miska effekterna av Noux cirka 7,2 miljoner euro och av Sibbo storskog 1,3 miljoner euro. Antalet besök och de tjänster som besökarna använder där påverkar siffrorna. De största lokalekono­miska effekterna finns i nationalpa­rker som ligger i närheten av populära turistcent­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland